Stres w pracy i wypalenie zawodowe pracowników w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Gorlicach. Analiza zjawiska i ocena pod kątem efektywności pracownika

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lizak, Jadwiga
dc.contributor.author Wacławczyk, Agnieszka
dc.date.accessioned 2015-12-22T11:52:21Z
dc.date.available 2015-12-22T11:52:21Z
dc.date.issued 2015-09-28 22:28:17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8824
dc.description.abstract Niniejsza praca poświęcona została zagadnieniu stresu w pracy zawodowej oraz wypalenia zawodowego. Jest to ciekawy temat do przeanalizowania, gdyż każdy człowiek w swoim życiu zarówno prywatnym jak i zawodowym odczuwa stres. U silniejszych psychicznie osób jest on słabszy, a u mniej odpornych – silniejszy, co nie zmienia jednak faktu, że bez względu na charakter psychiki to i tak opisany problem dotyczy wszystkich. Ważne, aby zdać sobie sprawę z występowania tych zjawisk i w skuteczny sposób sobie z nimi radzić. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy dotyczy stresu zawodowego i związanych z nim najważniejszych zagadnień. Rozdział drugi zawiera informacje związane ze zjawiskiem wypalenia zawodowego. Następny dotyczy wpływu stresu i wypalenia zawodowego na efektywności pracowników. Ostatni rozdział dotyczy analizy opisywanych zjawisk na podstawie danych uzyskanych za pomocą przeprowadzonej ankiety w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Gorlicach. Omówienie to rozpoczęłam od zaprezentowania krótkiego opisu działalności powyższej jednostki. Badanie zastosowane w pracy przeprowadziłam wśród 24 pracowników ww. instytucji w formie kwestionariusza ankiety. Zawierał on 20 pytań zamkniętych. Ankietowani spotkali się zarówno z pytaniami jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru. Badani określili poziom swojego zadowolenia z pracy w sposób pozytywny, co oznacza, że badana instytucja jest przyjaznym miejscem pracy. W Miejskim Zespole Szkół nr 3 pracownicy odczuwają jednak stres związany z pracą zawodową, a ich powodem jest najczęściej jej nadmiar oraz trudności związane z pracą z dziećmi i młodzieżą. Stąd też, u niewielkiej liczby osób pojawił się problem wypalenia zawodowego. Objawia się on najczęściej nadmiernym zmęczeniem, czy niechęcią do jej wykonywania. Respondenci zdają sobie jednak sprawę z występowania obydwu zjawisk i starają się z nimi w skuteczny sposób radzić. pl
dc.description.abstract The following thesis describes the problem of stress at work and an occupational burnout. It is an interesting topic to analyse as every person in his life experiences stressful situations. In the case of psychologically stronger people the level of stress they feel is lower whereas in the case of psychologically weaker people it is the other way round. It does not change the fact that the following problem concerns everyone. It is important to become aware of the phenomenon and deal with it effectively. This thesis consists of four chapters. The first one describes the problem of occupational stress and the most important issues related to it. Chapter two analysis the problem of an occupational burnout. The next chapter refers to the influence of stress on the quality of employees’ work. The last chapter analysis both problems in the context of the results of the questionnaire carried out among the employees working in Miejski Zespół Szkół nr (3the Municipal School Complex no 3) in Gorlice. It has been preceded with a short description of this institution. The research has been carried out among 24 employees in a form of a questionnaire. It consisted of 20 closed questions. There were both multiple choice questions as well as single select questions. The people completing the questionnaire assessed their level of satisfaction with their job as high which means that it is a friendly workplace. However, the employees working in Miejski Zespół Szkół no 3 (the Municipal School Complex no 3) feel some level of stress which mainly stems from the workload and the difficulties of working with children and teenagers. Therefore, in the case of a few people questioned an occupational burnout could have been identified. Its main symptoms are excessive tiredness and the lack of enthusiasm. The people taking part in the research are aware of the problems and try to overcome them. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject stres w pracy pl
dc.subject wypalenie zawodowe pl
dc.subject kwestionariusz badania pl
dc.subject stresor pl
dc.subject hipoteza pl
dc.subject problem badawczy pl
dc.subject środowisko badania pl
dc.subject stress at work pl
dc.subject occupational burnout pl
dc.subject research questionnaire pl
dc.subject stressor pl
dc.subject hypothesis pl
dc.subject research problem pl
dc.subject research environment pl
dc.title Stres w pracy i wypalenie zawodowe pracowników w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Gorlicach. Analiza zjawiska i ocena pod kątem efektywności pracownika pl
dc.title.alternative Stress at work and an occupational burnout of the employees working in Miejski Zespół Szkół nr 3 in Gorlice (Municipal School Complex no 3 in Gorlice). The analysis of the phenomenon and its assessment in the context of employees’ job effectiveness pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-12-17T13:35:57Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info