Wady i zalety outsourcingu na przykładzie działu technicznego T-Mobile

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Potoczek, Natalia
dc.contributor.author Żmuda, Patrycja
dc.date.accessioned 2016-05-25T08:34:57Z
dc.date.available 2016-05-25T08:34:57Z
dc.date.issued 2015-07-08 13:29:30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9003
dc.description.abstract Z każdym rokiem rośnie liczba organizacji biznesowych, które decydują się na wdrożenie koncepcji zarządzania opartej na outsourcingu. Outsourcing to proces, który wielu firmom daje możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Decydując się na zlecenie pracy na zewnątrz, firmy oczekują zysków, które nie zawsze są widoczne od razu. Celem pracy jest charakterystyka istoty oraz ocena zalet i wad outsourcingu wprowadzonego w dziale technicznym T-Mobile. Praca przedstawia przedmiot i zakres działalności T-Mobile, oraz funkcjonowanie spółki NetWorkS, która została powołana poprzez wydzielenie części przedsiębiorstwa macierzystego (a dokładnie części działu technicznego) i przekazanie jej do realizacji nowej spółce. Na podstawie badań przeprowadzonych w oparciu o technikę ankiety, skierowanej do pracowników w dziale technicznym T-Mobile, określono przebieg oraz skutki wdrażania outsourcingu. Stwierdzono, iż wprowadzenie outsourcingu w dziale technicznym T-Mobile przyniosło oczekiwane korzyści. Projekt wiązał się z poprawą jakości świadczonych usług przez T-Mobile oraz ograniczeniem kosztów. Widoczne były także jego ujemne strony, związane z wszelkiego rodzaju przeszeregowaniami pracowników. Jednak ocena outsourcingu jako całości wypadła pozytywnie. pl
dc.description.abstract The amount of companies, which decide to implement outsourcing solution, increases as time goes by. Outsourcing is the process, which gives the ablility to acheive competetive advantage to many businesses. When companies decide to implement outsourcing, they expect profits, but the prospective results are not so obvious at the beginning. The aim of the project is to characterise the core and to value pros and cons of outsourcing, which has been implemented in technical department of T-Mobile. This project shows the pivot point and the scope of activity of T-Mobile. The project indicates the wroking of NetWorkS copartnership, which was created by spinning off the part of enterprise ( especially technical department) and handed on to the new copartnership. On the grounds of research based on direct survey and directed to emplyee in technical department of T-Mobile, it was described the process and results of outsourcing implementation. It was assumed that outsourcing implementation in T-Mobile's technical department has brought the expected results. The idea was connected with an improvement of quality of service and limitation of costs. Disadvantages were measurable and was connected with forming of employees' structure. Nevertheless, the evaluation of outsourcing was satisfying. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject outsourcing pl
dc.subject proces pl
dc.subject korzyści pl
dc.subject koszty pl
dc.subject badania pl
dc.subject outsourcing pl
dc.subject process pl
dc.subject profits pl
dc.subject costs pl
dc.subject research pl
dc.title Wady i zalety outsourcingu na przykładzie działu technicznego T-Mobile pl
dc.title.alternative The T-Mobile technical department's example of advantages and disadvantages of outsourcing pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-02-20T09:00:38Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info