Budowanie stałej przewagi konkurencyjnej na rynku usług gastronomicznych na podstawie badań oczekiwań klientów przeprowadzonych na terenie powiatu gorlickiego oraz miasta Gorlice

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Laskoś, Aneta
dc.date.accessioned 2016-05-25T09:05:02Z
dc.date.available 2016-05-25T09:05:02Z
dc.date.issued 2015-07-06 18:03:33
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9012
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszej pracy jest opisanie, jak skutecznie zarządzać zakładem gastronomicznym, by nie tylko utrzymać się na rynku, ale również zdobyć na nim stałą przewagę konkurencyjną. Praca składa się z czterech rozdziałów. Opisany w nich został ogólnie sektor usług na tle pozostałych sektorów w gospodarce polskiej i europejskiej, oraz znaczenie gastronomii jako jednej z jego branż. Ponadto, praca przedstawia opis szeroko pojętego marketingu oraz promocję w gastronomii. Druga część pracy to część badawcza, która ma na celu zbadanie, czym kierują się konsumenci na gorlickim rynku wybierając konkretne lokale gastronomiczne. W badaniu tym wzięło udział 50 respondentów a jego wnioski świadczą o tym, że smak, jakość, obsługa oraz czystość w lokalach to główne kryteria wpływające na ich decyzje zakupowe. Praca przedstawia także własne propozycje działań oparte na przeprowadzonych badaniach dla efektywnego prowadzenia zakładu gastronomicznego. pl
dc.description.abstract The subject of this paper is to describe how to manage catering facility efficiently in order to not only stay in the market, but also to gain a permanent competitive adventage. The work consists of four chapters. The service sector has been described to compare with other sectors of Polish and European economies and to stress the importance of gastronomy as one of their branches. In addition, the paper presents a wider range of marketing and promotion strategies used in gastronomy. The second part of work regargs research that aims to explore the particular reasons for selecting certain dining facilities by consumers in Gorlice and in Gorlice County. According to fifty respondents taking part in the survey taste, quality, service and the general cleanliness of the premises are among the main criteria influencing their purchasing decisions. The paper also presents its own proposals for actions that should be undertaken to run the catering facilities more efficiently. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject gastronomia pl
dc.subject marketing pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject powiat gorlicki pl
dc.subject ankieta pl
dc.subject services pl
dc.subject catering pl
dc.subject marketing pl
dc.subject management pl
dc.subject Gorlice pl
dc.subject survey pl
dc.title Budowanie stałej przewagi konkurencyjnej na rynku usług gastronomicznych na podstawie badań oczekiwań klientów przeprowadzonych na terenie powiatu gorlickiego oraz miasta Gorlice pl
dc.title.alternative Building an ongoing competitive adventage of gastronomy facilities in the services market, based on research of customers’ expectations conducted in Gorlice and Gorlice County pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-02-20T08:55:38Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info