Browsing Artykuły naukowe (Inst. PiZ) by Author "Patena, Wiktor"

WSB-NLU Repository

Browsing Artykuły naukowe (Inst. PiZ) by Author "Patena, Wiktor"

Sort by: Order: Results:

 • Patena, Wiktor (2011)
  Company valuation is not done after having generated a few values being a result of applying different valuation methods. In many cases institutions ordering the valuation request a value which can be an equivalent of ...
 • Patena, Wiktor; Żołyniak, Katarzyna (2008)
  In this paper, the hot hand effect is analyzed with respect to mutual fund performance in Poland. We show that investors are not able to generate “extra returns” by taking into account past performance of mutual funds, and ...
 • Patena, Wiktor (2010)
  DCF is the most respected method of company valuation. However, it does have a flaw related to the fact that the weights (share of debt and equity in total financing) that are used are based on book values. The problem ...
 • Patena, Wiktor (2008)
  Celem pracy była analiza koncentracji kontroli i własności wśród 343 spółek notowanych na GPW w Warszawie w grudniu 2007. Przeprowadzone analizy pozwoliły na stwierdzenie wysokiego stopnia koncentracji własności na GPW: ...
 • Patena, Wiktor (2008)
  Autor artykułu stawia tezę, że na Łotwie dla większości firm i gospodarstw domowych decyzja o ustaleniu stałego kursu wymiany łata na euro została błędnie odczytana jako zielone światło dla zaciągania kredytów w euro bez ...
 • Capiński, Marek; Patena, Wiktor (2006)
  Predicting future spot exchange rates has always been useful for companies trading internationally. Now finding future exchange rates is essential for countries that are to join common currency zones (Eurosystem) and need ...
 • Patena, Wiktor (2003)
  Celem niniejszej pracy jest zbadanie stopnia efektywności polskiego rynku giełdowego. Wstępne rozważania dotyczące wpływu racjonalności zachowań inwestorów na efektywność rynku są niezbędne jako że główna część pracy ...
 • Capiński, Marek; Patena, Wiktor (2003)
  In valuation of real options, a widely accepted assumption is that the underlying real asset is perfectly correlated with a financial one. As a result, valuation techniques from the financial world can be used. Since this ...
 • Patena, Wiktor; Żak, Paweł (2011)
  Wycena przedsiębiorstw metodą zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych do wierzycieli i kapitału własnego stanowi jedną z najpopularniejszych metod wyceny. W czasach, gdy zaawansowane techniki obliczeniowe mogą być ...
 • Patena, Wiktor; Maślankowski, Krzysztof (2010)
  Wszyscy parający się wyceną przedsiębiorstwa muszą akceptować pewne fundamentalne zasady. Istnieje zgoda co do podstawowych pojęć (wartość księgowa, wartość rynkowa, stopa dyskontowa, data, na jaką sporządzana jest wycena), ...
 • Cwynar, Wiktor; Patena, Wiktor (2010)
  W pracy podjęto próbę nakreślenia zależności zachodzących między dwiema stosunkowo nowymi koncepcjami w teorii finansów: opcjami realnymi i ekonomiczną wartością dodaną (EVA). Wspomniane zależności są uwydatnione zwłaszcza ...
 • Patena, Wiktor (2010)
  Metody porównawcze (zwane też rynkowymi, lub mnożnikowymi) to osobna grupa metod wyceny przedsiębiorstwa. Metody ta budzą kontrowersje: nie mają wsparcia w postaci zbyt wielu publikacji naukowych, brakuje im mocnych podstaw ...
 • Patena, Wiktor; Urbański, Aleksander (2004)
  Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie można ignorować pojawiających się opcji realnych. Radykalnie zwiększają one możliwości reagowania firmy na zmieniające się warunki rynkowe. Artykuł poświęcony jest przeglądowi ...

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Info