Browsing Artykuły naukowe (Inst. PiZ) by Author "Ujwary-Gil, Anna"

WSB-NLU Repository

Browsing Artykuły naukowe (Inst. PiZ) by Author "Ujwary-Gil, Anna"

Sort by: Order: Results:

 • Ujwary-Gil, Anna; Choroszczak, Jerzy (2003)
  Z obserwacji ogólnoświatowych tendencji wynika, iż alianse strategiczne są coraz częściej zawieraną formą kooperacji. Jednym z powodów jest możliwość czerpania obopólnych korzyści z realizacji wspólnych celów przy zachowaniu ...
 • Ujwary-Gil, Anna (2005)
  Analogie i metafory stanowią ważne, jakkolwiek mało doceniane, źródło poszukiwania idei. Zwykle wykorzystanie metafor i analogii następuje spontanicznie, w trakcie komunikacji międzyludzkiej, podczas której przy użyciu ...
 • Ujwary-Gil, Anna (2004)
  Celem artykułu jest przedstawienie czytelnikowi praktycznych możliwości wykorzystania asocjacji w marketingu, biorąc pod uwagę, iż przedmiotem eksploracji będzie tworzenie sloganu reklamowego, logo firmy oraz poszukiwanie ...
 • Ujwary-Gil, Anna; Śliwa, Kazimierz R. (2006)
  Artykuł prezentuje metodę KCE™ w kontekście wyceny wartości przedsiębiorstwa. Wzrastająca dysproporcja między księgową i rynkową wartością dużej liczby przedsiębiorstw wymusza bardziej precyzyjne wytłumaczenie tego zjawiska, ...
 • Ujwary-Gil, Anna (2012)
  Celem artykułu jest przedstawienie różnych ujęć klasyfikowania barier zarządzania wiedzą, ze szczególnym wskazaniem procesu identyfikowania barier z wykorzystaniem morfologii pola problemowego oraz metody delfickiej. Oba ...
 • Ujwary-Gil, Anna (2010)
  W artykule przedstawiono pojęcia kapitału intelektualnego oraz problem jego definicji w ujęciu różnych autorów. Kapitał intelektualny przedstawiono również w kontekście jego składników, oraz ich klasyfikacji. Wiele definicji ...
 • Ujwary-Gil, Anna (2009)
  Artykułu przedstawia koncepcję zasobowej teorii przedsiębiorstwa, w której nawiązano do poglądów reprezentantów tej teorii, którzy wnieśli największy wkład w jej rozwój oraz charakterystykę. Zwrócenie uwagi na efektywność ...
 • Ujwary-Gil, Anna; Śliwa, Kazimierz R. (2006)
  Celem niniejszego artykułu jest ocena operacyjnej efektywności w gospodarowaniu zasobami przedsiębiorstwa. Z wykorzystaniem metody VAIC™ analizie poddano kapitał fizyczny i strukturalny dwóch polskich spółek telekomunikacyjnych: ...
 • Ujwary-Gil, Anna (2014)
  Rozwój koncepcji modelu biznesowego oraz kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa datuje się na lata 90, ubiegłego stulecia. Zaskakujący pozostaje fakt, że w ostatnich dwóch dekadach pojawiło się niewiele publikacji ...
 • Ujwary-Gil, Anna (2008)
  W artykule zaprezentowano głównie ocenę metody KCETM oraz wnioski z przeprowadzonych badań, wynikających z wcześniejszej empirycznej weryfikacji tej metody na próbie ośmiu przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. W ...
 • Ujwary-Gil, Anna (2004)
  W artykule pragnę przedstawić czytelnikowi grupę technik oraz zabiegów inwentycznych (wynalazczych) z obszaru twórczych operacji umysłowych – transformowanie wraz z praktycznymi zastosowaniami. Operacje te ukierunkowane ...
 • Ujwary-Gil, Anna (2003)
  Celem artykułu jest próba ukazania możliwości wykorzystania analizy morfologicznej w poszukiwaniu nowej formy zareklamowania produktu (usługi) oraz ocena uzyskanego rozwiązania w kontekście skuteczności przeprowadzonej ...
 • Ujwary-Gil, Anna (2016)
  Analiza sieci społecznej i/lub organizacyjnej stała się istotnym elementem badań w nauce o zarządzaniu z towarzyszącym jej instrumentarium (ilościowym, jakościowym, graficznym), które pozwala na zobrazowanie i ...
 • Ujwary-Gil, Anna (2006)
  Analiza morfologiczna należy do metod twórczego rozwiązywania problemów (heurystycznych), służy szczególnie stymulowaniu twórczości i poszukiwaniu pomysłów na nowy produkt bądź udoskonaleniu już istniejącego. Celem artykułu ...

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Info