Identyfikacja i analiza realizacji zadań oraz źródeł ich finansowania w jednostce pomocy społecznej na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej w latach 2011- 2013

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gwiżdż, Andrzej
dc.contributor.author Król, Joanna
dc.date.accessioned 2016-11-26T09:12:09Z
dc.date.available 2016-11-26T09:12:09Z
dc.date.issued 2014-07-15 19:15:16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9377
dc.description.abstract W pracy została opisana instytucja polityki społecznej państwa, która ma na celu pomoc rodzinom i osobom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Jej zadaniem jest umożliwienie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać, wykorzystując własne możliwości, środki i uprawnienia. Głównym celem pracy jest przedstawienie zadań oraz źródeł ich finansowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Korzennej w latach 2011-2013. W pracy przedstawiona została charakterystyka pomocy społecznej w Polsce, a także istota pomocy społecznej i określenie jej celu. Opisany został również krótki zarys historyczny pomocy społecznej oraz formy i warunki jej przyznawania. Przedstawiona została rola jaką odgrywają ośrodki pomocy społecznej. Omówione zostały również zadania z zakresu pomocy społecznej, tj.: własne i zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o pomocy społecznej. W pracy ukazane są także zasady funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej w Polsce. pl
dc.description.abstract This work has been described the social policy of country, which helps families and individuals person in their difficult life situations. Its mission is to enable overcoming difficult life situations, which are not able to overcome themselves, using their own capabilities, resources and powers. The main target of this work is to present the tasks and their sources of financing in Social Assistance Centre Korzenna in 2011-2013. This work presents the characteristics of social assistance in Poland as well, and the essence of social assistance and determine its purpose. There is also described a short history of social assistance, the form and the conditions of granting the benefits. The work underlined also the meaning of social assistance centres. The work discussed social assistance centres tasks: own and assigned, which are part of local commune tasks, and follows Social Support Law. This work revealed the ways of operating social assistance centres In Poland as well. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject pomoc społeczna pl
dc.subject zadania własne gminy pl
dc.subject zadania zlecone gminy pl
dc.subject ośrodek pomocy społecznej pl
dc.subject ustawa o pomocy społecznej pl
dc.subject świadczenia pomocy społecznej pl
dc.subject źródła finansowania ośrodków pomocy społecznej pl
dc.subject social assistance pl
dc.subject own local commune tasks pl
dc.subject assigned local commune tasks pl
dc.subject Social Assistance Centre pl
dc.subject Social Support Law pl
dc.subject social assistance benefits pl
dc.subject sources of financing Social Assistance Centre pl
dc.title Identyfikacja i analiza realizacji zadań oraz źródeł ich finansowania w jednostce pomocy społecznej na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej w latach 2011- 2013 pl
dc.title.alternative Identification and analysis of realization tasks and sources of financing in the Local Social Assistance Centre Korzenna in 2011 – 2013 pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2016-11-19T15:15:51Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info