Analiza treści przekazu reklamowego samochodów w Polsce i na Ukrainie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chlipała, Paweł
dc.contributor.author Zadorozhnya, Yevgeniya
dc.date.accessioned 2013-10-14T12:43:16Z
dc.date.available 2013-10-14T12:43:16Z
dc.date.issued 2009-09-13 17:14:13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/950
dc.description.abstract W pracy zostały poruszone zagadnienia przekazu reklamowego, istota i typologia kultur oraz różnic w przekazie reklamowym samochodów w prasie. W pierwszym rozdziale pracy zawarto informacje o istocie reklamy, jej cechach, klasyfikacjach, funkcjach. We współczesnym świecie reklama odgrywa rożne role: „nauczyciela, dyktatora, prowokatora” – wszystkie one są rozpatrywane i analizowane. Istotnym aspektem tego rozdziału jest również problem zainteresowania i nakłonienia konsumenta do zakupu poprzez wyróżnienie ważnych dla niego wartości, stymulacje mózgu oraz utrwalania produktu w świadomości poprzez wykorzystanie skutecznych technik tworzenia reklamy. Kolejny rozdział poświęcony jest bardzo ciekawemu zagadnieniu determinującemu tworzenie reklam w zglobalizowanym świecie - kulturze. Kultura określa upodobania i zainteresowania człowieka, w jakiejś mierze kieruje naszym myśleniem, jeśli oczywiście człowiek nie dąży do wyższego poznania siebie i otaczającego światu. „Człowiek jest kulturą, kultura jest człowiekiem”. Nieznajomość obyczajów, tradycji i wartości ludzi pochodzących z rożnych miejsc świata może być przyczyną wielkich nieporozumień i problemów podczas tworzenia przekazu reklamowego. Kolejnym czynnikiem poznania kultur przy tworzeniu reklam jest decyzja o przyjęciu strategii adaptacji lub standaryzacji reklamy – decyzja o powielaniu przekazu w niezmienionej wersji lub dostosowania go do danej kultury. Trzeci rozdział, w odróżnieniu od poprzednich, jest rozdziałem empirycznym. Przedstawia on analizę reklam samochodów w prasie ukraińskiej i polskiej. Podstawą analizy są samochody rożnych klas cenowych w czasopismach sprzedawanych na rynku ukraińskim i polskim w roku 2009. Analiza ma charakter bardziej jakościowy niż ilościowy. Jej celem nie jest kompleksowe zestawienie reklam, raczej poszukanie przykładów, na bazie których można poszukać kulturowych podobieństw i różnic w przekazach oraz uwarunkowań konstruowania takich przekazów. Zawarty opis i analiza pokazują na ile i w jaki sposób różnią się reklamy obu krajów. Podjęto też próbę pokazania cech wspólnych, dwóch, nie aż tak odmiennych narodów. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject reklama pl
dc.subject kulturowe uwarunkowania reklamy pl
dc.subject Polska pl
dc.subject Ukraina pl
dc.title Analiza treści przekazu reklamowego samochodów w Polsce i na Ukrainie pl
dc.title.alternative Cars advertising message analysis in Poland and Ukraine pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-10-14T11:05:32Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info