Perception of Export Barriers at Different Stages of the Internatonalizaton Process - Evidence from European SMEs

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wąsowska, Aleksandra
dc.date.accessioned 2017-02-26T14:02:20Z
dc.date.available 2017-02-26T14:02:20Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wąsowska, A., Perception of Export Barriers at Different Stages of the Internatonalizaton Process - Evidence from European SMEs. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2016, vol. 12, nr 4 : Innovations in Organizational Strategies. Ed. by A. Ujwary-Gil, K. Klincewicz, s. 29-49 pl
dc.identifier.issn 2299-7326
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9749
dc.description.abstract This paper explores the evolution of export barriers along the firm’s internationalization process. Based on a sample of 7,515 European SMEs, we investigate the differences perceived by different groups of firms: companies uninterested in exports, future exporters, pre-exporters, experimental exporters, involved exporters, active exporters, committed exporters and failed exporters. We study both external barriers (i.e. arising from the environment in home and foreign markets) and internal barriers (i.e. related to the company’s resource endowment, marketing and strategy). We find statistically significant differences between some of the studied groups, thus supporting the notion that the perception of internationalization barriers changes along the firm’s lifecycle. pl
dc.description.abstract Artykuł podejmuje temat zmian w postrzeganiu barier eksportowych w toku procesu umiędzynarodowienia firmy. Na podstawie próby 7515 europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, zbadano różnice w postrzeganiu barier przez różne grupy firm: przedsiębiorstwa niezainteresowane eksportem, przyszłych eksporterów, preeksporterów, sporadycznych eksporterów, zaangażowanych eksporterów, aktywnych eksporterów, zaawansowanych eksporterów oraz byłych eksporterów. Zbadano zarówno bariery zewnętrzne (tj. uwarunkowane sytuacją na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych) jak i wewnętrzne (tj. związane z zasobami, strategią, działaniami marketingowymi firmy). Badanie wskazuje na istotne różnice pomiędzy częścią z analizowanych grup, dostarczając dowodów na to, że postrzeganie barier eksportowych zmienia się w kolejnych etapach internacjonalizacji. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione" ; Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University pl
dc.rights open access pl
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject export barriers pl
dc.subject internationalization process pl
dc.subject SMEs pl
dc.subject Europe pl
dc.subject bariery eksportowe pl
dc.subject proces internacjonalizacji pl
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject Europa pl
dc.title Perception of Export Barriers at Different Stages of the Internatonalizaton Process - Evidence from European SMEs pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access Except where otherwise noted, this item's license is described as open access

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info