Supplying Spin-Offs: Collaboraton Practces in the Perpetuaton of an Organizaton

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hydle, Katja Maria
dc.contributor.author Meland, Kjerst Vikse
dc.date.accessioned 2017-02-26T14:15:12Z
dc.date.available 2017-02-26T14:15:12Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Hydle, K.M., Meland, K.V., Supplying Spin-Offs: Collaboraton Practces in the Perpetuaton of an Organizaton. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2016, vol. 12, nr 4 : Innovations in Organizational Strategies. Ed. by A. Ujwary-Gil, K. Klincewicz, s. 51-68 pl
dc.identifier.issn 2299-7326
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9750
dc.description.abstract This paper focuses on the collaboration practices between spin-offs and their customers and suppliers. With empirical material from seven cases of incumbentbacked spin-offs, we find that suppliers are highly involved in the development of the innovation that spin-offs are based upon and specifically, the practices of understanding customers, identifying a market gap and collaborating with suppliers. We contribute to the spin-off literature by revealing which activities are at play for successful spin-offs, and we contribute to practice theory by empirically uncovering the general understandings in the perpetuation of an organization and the nets between the spin-offs and their suppliers. pl
dc.description.abstract Artykuł dotyczy współpracy pomiędzy firmami spin-off a ich klientami i dostawcami. Materiał empiryczny dotyczący siedmiu przypadków firm spin-off wspieranych przez tradycyjnych uczestników branży, wskazano że dostawcy są w znaczacym stopniu zaangażowani w rozwój innowacji, na których opierają się firmy spin-off, jak również omówiono praktyki rozumienia klientów, identyfikowania luk rynkowych i współpracy z dostawcami. Wkład do litertury dotyczącej spółek odpryskowych polega na identyfikacji działań, które przyczyniają się do sukcesu spin-offów, pozwalając na pogłębienie zrozumienia sposobów utrwalania organizacji i sieci relacji pomiędzy spin-offami i ich dostawcami. pl
dc.language.iso en pl
dc.rights open access pl
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject corporate spin-offs pl
dc.subject customers pl
dc.subject suppliers pl
dc.subject practices pl
dc.subject general understandings pl
dc.subject korporacyjny spin-off pl
dc.subject klienci pl
dc.subject dostawcy pl
dc.subject praktyki pl
dc.subject ogólne rozumienie pl
dc.title Supplying Spin-Offs: Collaboraton Practces in the Perpetuaton of an Organizaton pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access Except where otherwise noted, this item's license is described as open access

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info