Strategic Management of Agribusiness: Determinants and Trends

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Chen, Chao-Chien
dc.contributor.author Yueh, Hsiu-Ping
dc.contributor.author Liang, Chaoyun
dc.date.accessioned 2017-02-26T14:23:09Z
dc.date.available 2017-02-26T14:23:09Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Chen, Ch.-Ch., Yueh, H.-P., Liang, Ch., Strategic Management of Agribusiness: Determinants and Trends. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2016, vol. 12, nr 4 : Innovations in Organizational Strategies. Ed. by A. Ujwary-Gil, K. Klincewicz, s. 69-97 pl
dc.identifier.issn 2299-7326
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9751
dc.description.abstract Intense changes have arisen in global agriculture, yielding a new market reality that is more complex and competitive than before. To confront these changes, a renewed perspective on the practice of agribusiness management is necessary. However, studies in this critical line of research are scant. This study updated the outlook on the strategic management of agribusiness in Taiwan by conducting in-depth interviews with 10 expert agrientrepreneurs. The results indicated that agribusiness strategies can be categorised as targeting one of three dimensions: the external environment, the internal environment, and sustainable development. This paper discusses each dimension in detail and suggests five broader trends of strategic management. pl
dc.description.abstract Światowe rolnictwo przechodzi intensywne zmiany, które tworzą nową rzeczywistość rynkową, będącą znacznie bardziej złożoną i konkurencyjną niż dotychczas. W celu zmierzenia się z tymi zmianami, niezbędna jest nowa perspektywa na praktyki zarzą- dzania w rolnictwie. Badania nad tym krytycznym zagadnieniem są jednak ograniczone. Artykuł oferuje aktualne spojrzenie na zarządzanie strategiczne w przemyśle rolnym na Tajwanie poprzez pogłębione wywiady z 10 ekspertami agrobiznesu-przedsiębiorcami. Wyniki pozwoliły dokonać podziału strategii agrobiznesu w oparciu o trzy wymiary: otoczenie zewnętrzne, środowisko wewnętrzne i zrównoważony rozwój. Artykuł szczegółowo omawia każdy z wymiarów i identyfikuje pięć szerszych trendów w zarządzaniu strategicznym. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione" ; Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University pl
dc.rights open access pl
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject agribusiness pl
dc.subject agribusiness entrepreneurs pl
dc.subject strategic management pl
dc.subject sustainable development pl
dc.subject agrobiznes pl
dc.subject agrobiznes przedsiębiorcy pl
dc.subject zarządzanie strategiczne pl
dc.subject zrównoważony rozwój pl
dc.title Strategic Management of Agribusiness: Determinants and Trends pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access Except where otherwise noted, this item's license is described as open access

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info