Leveraging Economy through MSMEs: Recent Trends and Challenges of Women’s Entrepreneurship in South India

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nisha, K.M.
dc.contributor.author Khan, Asif
dc.date.accessioned 2017-02-26T14:36:35Z
dc.date.available 2017-02-26T14:36:35Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Nisha, K.M., Khan, A., Leveraging Economy through MSMEs. Recent Trends and Challenges of Women’s Entrepreneurship in South India. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2016, vol. 12, nr 4 : Innovations in Organizational Strategies. Ed. by A. Ujwary-Gil, K. Klincewicz, s. 127-149 pl
dc.identifier.issn 2299-7326
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9753
dc.description.abstract The new millennium is seen as an epoch of entrepreneurship with entrepreneurs perceiving novel opportunities, organizing resources, undertaking risks to pursue their goals in establishing innovative ventures for scaling new horizons. Women entrepreneurs have the potency to confront numerous challenges, such as creating equity, equilibrium, ensuring sustainable and inclusive socio economic development in divergent economies, by seizing tremendous business opportunities in the contemporary commercial world. Kerala, the southern State of India, is experiencing an economic renovation through technological transformation and, in particular, through the growth of women oriented Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The study aims to; identify the growth trends of women’s entrepreneurship in the micro enterprises of Kerala; examine whether women’s entrepreneurial activities significantly vary across the form of women owned enterprises, type of organization and nature of activity; and also explore the prospects and challenges faced by women entrepreneurs through micro entrepreneurial activities. Research methodology involves the application of descriptive quantitative analysis on the secondary data primarily collected from the database of Directorate of Industries and District Industries Centre for a period of 7 years extending from 2007-08 to 2013-14. Findings reveal that MSMEs spawn better income distribution, by operating in heterogeneous areas of the economy with limited capital and creating more employment opportunities, thereby reducing poverty and inequalities. The trend analysis reflects an escalation in the number of enterprises, investments, profits and employment opportunities generated especially through micro enterprises of women. They play a crucial role in the economy in terms of creating self employment and generating employment opportunities for others. A paradigm shift is seen in the role of women’s entrepreneurship in terms of innovation, attitudes, leadership qualities, competitiveness, entrepreneurial skill and absorbing new entrants to the job market, empowering marginalized women. pl
dc.description.abstract Nowe tysiąclecie jest postrzegane jako epoka przedsiębiorczości z przedsiębiorcami dostrzegającymi nowe możliwości, organizującymi zasoby, podejmującymi ryzyka, aby realizować swoje cele w tworzeniu innowacyjnych przedsięwzięć i docieraniu do nowych horyzontów. Kobiety przedsiębiorcze mają siłę, aby stawić czoła licznym wyzwaniom, takich jak tworzenie kapitału, równowaga, zapewniająca zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój społeczno-gospodarczy w zróżnicowanych gospodarkach, poprzez wykorzystanie ogromnych możliwości biznesowych we współczesnym świecie. Kerala, południowy stan Indii, przeżywa odnowienie gospodarcze dzięki transformacji technologicznej, a w szczególności poprzez wzrost liczby kobiet zorientowanych na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP). Badanie ma na celu: określenie tendencji wzrostowej przedsiębiorczości kobiet w mikroprzedsiębiorstwach w stanie Kerala; zbadanie, czy działania przedsiębiorczych kobiet znacząco różnią się w przedsiębiorstwach należących do kobiet, w zależności od rodzaju organizacji i charakteru działalności; a także zbadanie perspektyw i wyzwań, przed którymi stoją kobiety przedsiębiorcze poprzez działania w zakresie mikroprzedsiębiorczości. Metoda badawcza polega na zastosowaniu opisowej analizy ilościowej danych wtórnych zebranych głównie z bazy danych Dyrekcji Przemysłu i Powiatowego Centrum Przemysłu w okresie 7 lat, rozciągającym się od 2007-08 do lat 2013-14. Wyniki pokazują, że MMŚP uzyskały lepszą dystrybucję dochodów, działając w różnorodnych dziedzinach gospodarki z ograniczonym kapitałem, stworzenie większych możliwości zatrudnienia, a tym samym zmniejszenia ubóstwa i nierówności. Analiza tendencji odzwierciedla wzrost liczby przedsiębiorstw, inwestycji, zysków i możliwości zatrudnienia generowanych w szczególności poprzez mikroprzedsiębiorstwa kobiet. Odgrywają one kluczową rolę w gospodarce pod względem tworzenia miejsc pracy i generowania możliwości zatrudnienia dla innych. Zmiana paradygmatu jest postrzegana w roli przedsiębiorczości kobiet w zakresie innowacji, postaw, cech przywódczych, konkurencyjności, przedsiębiorczości i umiejętności absorbowania nowych podmiotów na rynku pracy, aktywizując marginalizowane kobiety. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione" ; Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University pl
dc.rights open access pl
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject women’s entrepreneurship pl
dc.subject micro enterprises pl
dc.subject micropreneurs pl
dc.subject MSMEs pl
dc.subject przedsiębiorczość kobiet pl
dc.subject mikroprzedsiębiorstwa pl
dc.subject mikroprzedsiębiorca pl
dc.subject MMSP pl
dc.title Leveraging Economy through MSMEs: Recent Trends and Challenges of Women’s Entrepreneurship in South India pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access Except where otherwise noted, this item's license is described as open access

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info