Bibliografia opublikowanego dorobku pracowników Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu w latach 2014 – 2016

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sidor, Maria (red. nacz.)
dc.contributor.other Totoś-Gutowska, Marzena (oprac.)
dc.date.accessioned 2017-05-10T08:22:06Z
dc.date.available 2017-05-10T08:22:06Z
dc.date.issued 2017-05-10
dc.identifier.citation Bibliografia opublikowanego dorobku pracowników Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu w latach 2014 – 2016 = [Bibliography of the teaching staff publications of Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu in years 2014-2016]. Red. nacz. i koordynator Maria Sidor ; red. i oprac. Marzena Totoś-Gutowska [on line]. Nowy Sącz : WSB-NLU, 2017. – 57 s.
dc.identifier.isbn 978-83-88421-91-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9830
dc.description.abstract Bibliografia stanowi kontynuację dokumentowania dorobku publikacyjnego i jest wykazem retrospektywnym stanowiącym spis publikacji pracowników Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu wydanym przez Bibliotekę WSB-NLU w 2017 r. jako dokument elektroniczny. W niniejszym tomie obejmującym lata 2014-2016 uwzględniono autorskie i współautorskie wydawnictwa zwarte, rozdziały, opracowania, artykuły w czasopismach, referaty oraz opublikowane materiały z konferencji i sympozjów. Uwzględniono publikacje na nośnikach elektronicznych. W bibliografii zamieszczono publikacje wydane przez autorów w okresie zatrudnienia w WSB-NLU. Bibliografia ma układ autorsko-alfabetyczny, w obrębie hasła autorskiego tytuły publikacji ułożono chronologicznie, a w obrębie roku zastosowano podział publikacji na wydawnictwa zwarte, ciągłe i elektroniczne. Uzupełnieniem bibliografii jest indeks autorski, wykaz tytułów czasopism i ich skrótów, wykaz instytucji wydawniczych i ich skrótów oraz wykaz ważniejszych skrótów zastosowanych w bibliografii. Bibliografia zawiera 258 opisów publikacji autorstwa 30 pracowników WSB-NLU. Dziękujemy autorom za współpracę przy kompletowaniu materiałów do bibliografii. Na końcu zamieszczono uzupełnienie do tomu pierwszego obejmujące kilka publikacji i nazwisk autorów, które nie zostały uwzględnione w tomie pierwszym. pl
dc.description.abstract This is the second volume of the publications by Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University teaching staff. The volume includes 2014 to 2016 bibliography. The bibliography registers books, chapters in books, scientific editing, articles in periodicals, conferences and congress materials. It also includes descriptions of publications edited with participation of teaching staff of WSB-NLU, items published as electronic documents. Bibliographic descriptions have been organized in the alphabetical order just as authors' names, also, they are categorized by the publication type: books, periodicals, electronic documents. Authors index, lists of periodicals titles and publishers are supplements to this bibliography. This bibliography lists 258 descriptions of publications by 30 WSB-NLU Faculty. Their cooperation in preparing materials for this bibliography is greatly appreciated. It includes a few bibliography descriptions, which are missing in the first volume. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access pl
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject bibliografia pl
dc.subject Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University pl
dc.title Bibliografia opublikowanego dorobku pracowników Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu w latach 2014 – 2016 pl
dc.title.alternative Bibliography of the teaching staff publications of Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu in years 2014-2016 pl
dc.type book pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access Except where otherwise noted, this item's license is described as open access

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info