Facebook.com jako narzędzie marketingowe w promowaniu WSB-NLU

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulzak, Andrzej
dc.contributor.author Hronowska, Mariola
dc.date.accessioned 2017-05-10T13:24:23Z
dc.date.available 2017-05-10T13:24:23Z
dc.date.issued 2012-06-01 15:24:22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9854
dc.description.abstract Serwis społecznościowy Facebook.com ze względu na swój globalny zasięg oraz ogromną popularność może stanowić bardzo skuteczny środek promujący usługi edukacyjne WSB-NLU. Badania sprawdzające prawdziwość postawionych hipotez opierały się na przeprowadzeniu metodą PAPI (Paper and Pencil Interview) ankiety wśród dwóch grup: studentów WSB i maturzystów z Nowego Sącza. Wyniki badań potwierdziły prawdziwość wszystkich postawionych hipotez. Ankietowani wykazali, że korzystają z serwisów społecznościowych w celach informacyjnych i komunikacyjnych. Aktywność uczelni na Facebooku stanowi dowód na to, że ma ona nowoczesne podejście do nauki i komunikacji. Kampania na portalu społecznościowym wzmocni także wizerunek marki. Badania wykazały także, że ankietowani stanowią idealna podstawę dla tworzenia silnej e-społeczności. Wykazują dużą aktywność w sieci oraz wykazują potrzeby kontaktu i przynależności. Za pośrednictwem Facebooka mogą także zaspokoić 4 z 6 potrzeb teorii Maslowa: przynależności, uznania, szacunku i samorealizacji. Wszystkie te elementy sprawiają, że kampania reklamowa WSB-NLU na Facebooku może odnieść sukces. Należy jednak powołać specjalny zespół, który będzie koordynował cały projekt. pl
dc.description.abstract The social networking site Facebook.com may be an effective advertising tool of education services of WSB-NLU due to its global range and immense popularity. The research aiming at verifying the truthfulness of hypotheses was based on two surveys conducted through the use of the PAPI method (Paper and Pencil Interview). The surveys were directed to two groups: WSB students and high school graduates. The results of the research confirmed the truthfulness of all the hypotheses. The interviewees have claimed that they use social networking sites for informational and communicative purposes. They are extremely active online and they present the need to maintain contacts with other people and have the sense of belonging. Through the utilization of Facebook they may meet four of six needs presented in Maslow theory: belonging, admiration, respect and self-fulfilment. All those elements show that the advertising campaign of WSB-NLU on Facebook may be successful. However, there should be a team of people coordinating this project. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Facebook.com pl
dc.subject serwis społecznościowy pl
dc.subject marketing pl
dc.subject reklama pl
dc.subject usługi edukacyjne pl
dc.subject uczelnia pl
dc.subject komunikacja online pl
dc.subject a social networking site pl
dc.subject advertisement pl
dc.subject education services pl
dc.subject university pl
dc.subject online communication pl
dc.title Facebook.com jako narzędzie marketingowe w promowaniu WSB-NLU pl
dc.title.alternative Facebook.com as the marketing tool in promoting WSB-NLU. pl
dc.title.alternative Facebook.com as the marketing tool in promoting WSB-NLU pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-01-09T10:22:48Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info