Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji finansowej firmy na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jabłoński, Tomasz
dc.contributor.author Słaby-Karkoszka, Krystyna
dc.date.accessioned 2013-10-16T11:03:08Z
dc.date.available 2013-10-16T11:03:08Z
dc.date.issued 2009-09-22 09:04:42
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/992
dc.description.abstract Celem pracy jest ocena przydatności klasycznych metod analizy finansowej zastosowanych w zakładach opieki zdrowotnej oraz wykorzystanie tych metod i technik analizy do zbadania kondycji finansowej Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. W pracy postaram się wykazać, iż analiza finansowa jest jednym z ważniejszych narzędzi ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji w zakładzie opieki zdrowotnej. Tematyka pierwszego rozdziału obejmuje zagadnienia analizy ekonomicznej, jej podmiot istotę i metody badania oraz rolę analizy finansowej w zarządzaniu. W rozdziale drugim omawiane są źródła informacji wykorzystywanej w analizie finansowej oraz ich wstępna ocena i interpretacja. Umiejętność posługiwania się sprawozdaniami ma ogromne znaczenie w zarządzaniu szpitalem i podejmowaniu racjonalnych decyzji. Sprawozdania umożliwiają całościową ocenę sytuacji majątkowej zakładu, jego wypłacalność i zyskowność zainwestowanego kapitału. Rozdział trzeci to krótka charakterystyka szpitala specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. W rozdziale czwartym starałam się przedstawić analizę wskaźnikową, jako narzędzie oceny kondycji finansowej szpitala. Ocena kondycji finansowej zakładu wymaga przede wszystkim zbadania takich zagadnień jak płynność, rentowność. W rozdziale tym obliczone są również na podstawie sprawozdania finansowego, rzeczywiste wskaźniki finansowe wraz z komentarzem. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject analiza finansowa pl
dc.subject opieka zdrowotna pl
dc.title Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji finansowej firmy na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative Financial Analysis as a Tool for the Company Financial Standing Evaluation; The J. Śniadecki Hospital in Nowy Sącz Case Study pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-10-15T13:55:28Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info