Geografia wyborcza Włoch w latach 1979, 1992 i 2006. Analiza zmian preferencji wyborczych na poziomie prowincji

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matyja, Rafał
dc.contributor.author Sikoń, Sabina
dc.date.accessioned 2017-06-28T11:58:42Z
dc.date.available 2017-06-28T11:58:42Z
dc.date.issued 2010-11-05 12:53:29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10005
dc.description.abstract Poniższa praca prezentuje wybory do parlamentu włoskiego, a ściślej mówiąc do Izby Deputowanych w latach 1979, 1992 i 2006, ze szczególnym uwzględnieniem podziału terytorialnego państwa. Dane służące analizie poglądów politycznych, zostały zaczerpnięte ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej. Zasadnicze pytanie, jakie postawiono w tej pracy brzmi: Jak kształtowały się preferencje wyborcze mieszkańców poszczególnych regionów i prowincji Republiki Włoskiej na przestrzeni 27 lat? Rozdział pierwszy został w całości poświęcony ustrojowi politycznemu Republiki Włoskiej, opartemu na uchwalonej w 1947 roku Konstytucji, której artykuły często są cytowane w niniejszej pracy. Kolejny podrozdział zawiera kwestie dotyczące ustroju terytorialnego państwa, szczególnie akcentując zapis tytułu V Konstytucji, II części, noszący nazwę: „Regiony, prowincje i gminy”. Zwrócono również uwagę na tzw. regiony specjalne. W rozdziale drugim został szczegółowo omówiony system partyjny „pierwszej Republiki Włoskiej” obejmujący lata od chwili uchwalenia Konstytucji, tj. od 1947 roku do momentu przełomowego lat dziewięćdziesiątych kiedy to wprowadzono nową ordynację wyborczą, w myśl której wprowadzono większość proporcjonalną w wyborach do Izb Deputowanych jak i do senatu. Rozdział trzeci jest rozdziałem badawczym, można by rzec, głównym i najtrudniejszym elementem tej pracy, zawierającym szczegółowe informacje na temat wyników głosowania do Izby Deputowanych w trzech różnych okresach wyborczych, z podziałem na regiony i prowincje. Jest to rozdział, będący obrazem danych i próbą wyciągnięcia wniosków cząstkowych dotyczących regionów i prowincji. Ostateczny wynik badania znajduje się w podsumowaniu, jest przedstawiony w formie tabeli oraz mapy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wybory parlamentarne pl
dc.subject Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej pl
dc.subject podział terytorialny państwa pl
dc.subject ustrój polityczny pl
dc.subject system partyjny pl
dc.subject preferencje wyborcze pl
dc.title Geografia wyborcza Włoch w latach 1979, 1992 i 2006. Analiza zmian preferencji wyborczych na poziomie prowincji pl
dc.title.alternative Electoral geography of Italy in 1979, 1992 and 2006. Analysis of electoral preference changes on the level of province pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-06-19T10:13:21Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info