Kształtowanie się asortymentu Poczty Polskiej odpowiedzią na zmiany rynku

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Wójcik Agata
dc.date.accessioned 2017-07-01T14:42:56Z
dc.date.available 2017-07-01T14:42:56Z
dc.date.issued 2017-07-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10055
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób Poczta Polska przygotowuje się do walki z konkurencją w dobie postępującej liberalizacji usług pocztowych? Czy obecny asortyment Poczty Polskiej można uznać za wystarczający dla zaspokojenia rosnących preferencji klientów? Czy potencjał Poczty Polskiej jest w pełni wykorzystywany? Jakie będą kierunki dalszego rozwoju usług pocztowych? Pierwszy rozdział oparto na literaturze z zakresu wiedzy marketingowej, która była niezbędna do charakterystyki asortymentu (kryteria jego tworzenia oraz jego wpływie na pozycje przedsiębiorstwa na rynku), produktu jako podstawowego narzędzia działalności marketingowej i składnika marketingu - mix. Określając poszczególne fazy cyklu życia produktu oraz hierarchię produktów, posłużono się przykładami konkretnych usług pocztowych. W drugim rozdziale niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę Poczty Polskiej począwszy od czasów Bolesława Chrobrego, poprzez Rzeczpospolitą Szlachecką, Królestwo Polskie, Księstwo Warszawskie, a skończywszy na latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Przybliżono działalność Poczty Polskiej w pryzmacie jakże dynamicznych przemian - zwłaszcza politycznych na przełomie wieków wykorzystując literaturę pocztową (kroniki, statystyki, sprawozdania stanowiące doskonałe źródło dobrze zachowanej wiedzy). Trzeci rozdział w całości poświęcono działalności usługowej Poczty Polskiej począwszy od okresu międzywojennego, poprzez przekształcenia po II Wojnie Światowej a zakończywszy na transformacji ustrojowej (1989 rok). Przedstawiono w nim oprócz przekształceń organizacyjnych i ustrojowych, kształtowanie się asortymentu usług pocztowych grupując je w rodziny produktów, linie oraz dokonując szczegółowej ich charakterystyki. W ostatnim, czwartym rozdziale skupiono się na skutkach transformacji ustrojowej i jej wpływie na zmiany asortymentu usług w Poczcie Polskiej. W pracy wykorzystano literaturę z zakresu marketingu oraz materiały wewnętrzne Poczty Polskiej. Dokonując oceny podejmowanych działań w zakresie kształtowania asortymentu usług na przełomie ostatnich osiemdziesięciu lat można stwierdzić, że Poczta Polska stara się poprzez pryzmat zachodzących zmian politycznych i gospodarczych zaspokajać preferencje klientów zarówno masowych jak i indywidualnych. Zaspakajając preferencje społeczeństwa Poczta Polska powinna podnosić jakość poziomu świadczonych usług, która od 2005 roku zaczęła radykalnie się obniżać. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject Poczta Polska pl
dc.subject marketing pl
dc.subject produkt pl
dc.subject usługi pl
dc.subject przedsiębiorstwo użyteczności publicznej pl
dc.subject konkurencja pl
dc.subject jakość usług pl
dc.title Kształtowanie się asortymentu Poczty Polskiej odpowiedzią na zmiany rynku pl
dc.title.alternative The formation of choosing in the Poland´s Post on intervening alternations on the market pl
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info