Analiza kanałów dystrybucji na przykładzie Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Biurex

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Łyszczarz, Halina
dc.contributor.author Bajorek, Joanna
dc.date.accessioned 2013-10-17T08:03:18Z
dc.date.available 2013-10-17T08:03:18Z
dc.date.issued 2009-09-24 18:13:57
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1005
dc.description.abstract Celem pracy jest analiza i ocena adekwatności kanałów dystrybucji w Przedsiębiorstwie Handlowo Usługowym Biurex, zajmującym się importem i sprzedażą urządzeń biurowych. W pracy przeprowadzono badania, w których wykorzystano informacje pochodzące z PHU Biurex. Rosnące znaczenie dystrybucji w polskich przedsiębiorstwach skłoniło autora do napisania pracy charakteryzującej zarówno kanały dystrybucji, ich rodzaje i funkcje oraz to jak ważny jest ich wybór w celu osiągnięcia przez firmę jak największych zysków i korzyści. Praca składa się z trzech rozdziałów i zawiera zestaw literatury przedmiotu. W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę dystrybucji i jej funkcje, cele i funkcje kanałów dystrybucji, dokonano klasyfikacji kanałów dystrybucji według kilku kryteriów, a także opisano trzy metody wykorzystane w ocenie kanałów dystrybucji. Drugi rozdział zawiera charakterystykę przedsiębiorstwa, które było miejscem badań i analiz. Została dokładnie opisana sytuacja konkurencyjna i strategia firmy, a także oferta handlowa oferowanych przez nią produktów. Pokrótce zostali też scharakteryzowani odbiorcy PHU Biurex. W ostatnim, trzecim rozdziale dokonano identyfikacji stosowanych w firmie kanałów dystrybucyjnych, oceniono je, a także zaproponowano zmiany, które wzmocniłyby jej sytuację na rynku. Analiza została przeprowadzona na kilku podstawowych grupach towarowych.W pracy wykorzystano liczne pozycje literatury polskiej i zagranicznej, wiedza zaczerpnięta ze źródeł internetowych oraz materiały pochodzące bezpośrednio w PHU Biurex. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kanały dystrybucji pl
dc.subject dystrybucja pl
dc.title Analiza kanałów dystrybucji na przykładzie Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Biurex pl
dc.title.alternative An analysis of distribution channels as exemplified by Biurex Trade and Services Company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-10-16T10:30:31Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info