Ubezpieczenia na życie i Auto-Casco: analiza rynku i wyniki badań ankietowych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jasieński, Michał
dc.contributor.author Hermanowicz, Beata
dc.date.accessioned 2017-07-04T11:45:33Z
dc.date.available 2017-07-04T11:45:33Z
dc.date.issued 2016-01-23 11:03:13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10080
dc.description.abstract Zakłady ubezpieczeń są podmiotami, które obok banków należą do najważniejszych firm pośrednictwa finansowego. Ich aktywność, w ujęciu makroekonomicznym, polega na pośredniczeniu pomiędzy podmiotami oszczędzającymi na cele ubezpieczeniowe a inwestorami. Poprzez umowę ubezpieczeniową zakład ubezpieczeniowy zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku ubezpieczeniowego, z kolei ubezpieczający zobowiązany jest do zapłaty składki ubezpieczeniowej. Wskazany obowiązek zakładu ubezpieczeń jest obowiązkiem warunkowym, czyli powstaje w momencie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego. pl
dc.description.abstract Insurance companies are entities that next to the banks of the most important companies in financial intermediation. Their activity from macroeconomic perspective is to mediate between the parties for the purposes of insurance savers and investors. Through an insurance contract the insurance company agrees to meet specific provision in the event of an accident specified in the contract of insurance, in turn, you are obliged to pay the policyholder the insurance premium. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject ubezpieczenia pl
dc.subject auto casco pl
dc.subject statystyka pl
dc.subject ERGO Hestia pl
dc.subject PZU pl
dc.subject wypadki pl
dc.subject kradzież pl
dc.subject Insurance pl
dc.subject Auto-Casco pl
dc.subject statistics pl
dc.subject Ergo Hestia pl
dc.subject PZU pl
dc.subject accidents pl
dc.subject theft pl
dc.title Ubezpieczenia na życie i Auto-Casco: analiza rynku i wyniki badań ankietowych pl
dc.title.alternative Life insurance and Auto-Casco: market analysis and survey results pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2017-06-19T09:42:47Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info