System zarządzania jakością ISO 9001:2000 na przykładzie analizy audytów jakości w przedsiębiorstwie SGL Carbon S.A. Nowy Sącz

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Misiołek, Krzysztof
dc.contributor.author Górowska Kinga
dc.date.accessioned 2017-07-05T12:47:32Z
dc.date.available 2017-07-05T12:47:32Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10094
dc.description.abstract Niniejsza praca jest próbą przedstawienia zagadnień zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem systemu zarządzania jakością, jakim jest niewątpliwie ISO 9001:2000. Aby przybliżyć zasady, jakie są charakterystyczne dla kompleksowego zarządzania jakością, należy przytoczyć genezę jakości, co też zostanie tutaj uczynione. Spora część pracy poświęcona zostanie również filozofii TQM, a także zasadom oraz wymaganiom ISO 9001:2000. W celu dogłębnego prześledzenia struktur zarządzania, rozważaniom badawczym zostaną poddane audyty planowe, przeprowadzane w wybranym przedsiębiorstwie, jako zalecenie normy ISO 9001:2000. Do ich analizy wykorzystana zostanie metoda FMEA – analiza przyczyn i skutków wad. Celem pracy jest znalezienie potwierdzenia bądź negacji, następujących hipotez badawczych: 1) ”Wraz z ciągłością wdrożenia systemu jakości w przedsiębiorstwie, jakościowa kondycja firmy ulega zdecydowanej poprawie”. 2) „Metoda FMEA jest narzędziem, które może być wykorzystywane do analizy audytów jakości w przedsiębiorstwach”. 3) „Wraz z ciągłością stosowania systemu jakości według ISO 9001:2000, zmienia się liczba działań korygujących oraz wartość liczby P(według metody FMEA) w porównywalnych, badanych procesach”. Wszystkie 3 hipotezy zostały w pracy potwierdzone. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, iż przedsiębiorstwo SGL CARBON S.A. sukcesywnie stosuje zasady systemu zarządzania jakością, co umożliwiło mu osiągnięcie stabilnej kondycji jakościowej. System ISO 9001:2000 stanowi dla badanej organizacji efektywne narzędzie, mające na celu funkcjonowanie według kanonu zasad zarządzania jakością. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject jakość pl
dc.subject zarządzanie jakością pl
dc.subject ISO 9001 pl
dc.subject normy ISO 9001:2000 pl
dc.subject audyt jakościowy pl
dc.subject TQM pl
dc.title System zarządzania jakością ISO 9001:2000 na przykładzie analizy audytów jakości w przedsiębiorstwie SGL Carbon S.A. Nowy Sącz pl
dc.title.alternative The system of quality management ISO 9001:2000 shown on the example of the analysis of quality audits in SGL Carbon S.A. Nowy Sącz pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info