Determinanty zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jaki, Andrzej
dc.contributor.author Wójtowicz, Joanna
dc.date.accessioned 2013-10-17T08:25:54Z
dc.date.available 2013-10-17T08:25:54Z
dc.date.issued 2009-09-23 20:46:28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1009
dc.description.abstract Jednym z problemów, z jakim borykają się przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce rynkowej jest utrzymanie na odpowiednim poziomie płynności finansowej, czyli zdolności danego przedsiębiorstwa do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Odpowiedni poziom płynności finansowej zarówno w krótkim okresie jak i w dłuższej perspektywie decyduje o przetrwaniu przedsiębiorstwa na rynku. Bowiem najczęstszą przyczyną bankructwa jest właśnie utrata płynności finansowej. Prezentowana praca jest próbą przybliżenia najważniejszych zagadnień dotyczących zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Jako obiekt studium konkretnego przypadku analizy płynności finansowej posłużyła hurtownia MEGAel Sp. z o. o. w Tarnowie. Praca składa się z czterech rozdziałów i uwzględnia stan prawny obowiązujący w roku 2008. Punktem wyjścia do rozważań jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z płynnością finansową takich jak, przedstawienie różnych pojęć płynności istniejących w literaturze przedmiotu, omówienie źródeł informacji niezbędnych do przeprowadzenia analizy płynności oraz pokazania zależności kapitały obrotowego z płynnością. Zagadnienia te stanowią treść rozdziału pierwszego. W rozdziale drugim skupiono się na wyjaśnieniu, na czym polega analiza płynności finansowej, jakie są jej metody przeprowadzania. Nastąpiła prezentacja poszczególnych metod pomiaru płynności finansowej za pomocą analizy wskaźnikowej. Podzielone i opisane zostały metody pomiaru płynności wg dwóch kryteriów na dynamiczne, statyczne oraz długoterminowe i krótkoterminowe. Ostatnią część tego rozdziału przedstawia szersze pojęcie kapitału obrotowego i jego analizę. W trzecim rozdziale zawarto charakterystykę ogólną działalności oraz wstępną analizę sytuacji finansowej hurtowni MEGAel Sp. z o. o. w Tarnowie na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2005 – 2008. Ponadto przedstawiono tu przedmiot jego działania i strukturę organizacyjną. Pozostałą część tego rozdziału stanowi analiza płynności badanego przedsiębiorstwa za pomocą oceny płynności w ujęciu statycznym, dynamicznym oraz długoterminowym i krótkoterminowym za pomocą wskaźników płynności finansowej. Rozdział czwarty odnosi się do zagadnienia kapitału obrotowego i jego związku z utrzymaniem płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przedstawiony tu zostaje poziom kapitału pracującego oraz zapotrzebowanie na ten kapitał w badanym przedsiębiorstwie w ciągu czterech ostatnich latach jego działalności. W tym rozdziale też podjęto próbę umiejscowienia działań w zakresie zarządzania majątkiem obrotowym i zobowiązaniami krótkoterminowymi spółki w odpowiedniej strategii kapitału obrotowego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie płynnością finansową pl
dc.subject finanse przedsiębiorstwa pl
dc.title Determinanty zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie pl
dc.title.alternative Determinants of the financial liquidity management in an enterprise pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-10-16T10:30:26Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info