Opłacalność kredytów walutowych w dobie kryzysu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kobak, Piotr
dc.contributor.author Paruch, Dawid
dc.date.accessioned 2013-10-17T08:34:14Z
dc.date.available 2013-10-17T08:34:14Z
dc.date.issued 2010-02-09 14:33:38
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1011
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest dokonanie oceny kształtowania się obciążeń związanych z kredytem walutowym, w porównaniu do złotowego – uwzględniając ryzyko zmian kursu walut i stóp procentowych. Analiza ryzyka, przy podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru kredytu na zakup inwestycji - czy zdecydować się na podjęcie kredytu w złotych, czy w walucie obcej. Na co zwrócić uwagę w umowie kredytowej, jak rozumieć terminy używane w umowach kredytowych, czy dokonać przewalutowania oraz ile to kosztuje. Jak zmiany stóp procentowych i zmiany kursu walut wpływają na wysokość spłacanych rat kredytów walutowych i zdolność kredytową kredytobiorców do spłaty zadłużenia. Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz podsumowania. W rozdziale pierwszym przedstawiony jest wpływ spowolnienia gospodarczego, spowodowanego powtarzającym się cyklem koniunkturalnym, na powstanie kryzysu finansowego. Rozdział drugi poświęcony jest omówieniu podstawowych działalności banków, które udzielają kredytów hipotecznych w walutach obcych, jak też w złotówkach. Zasady postępowania banków wobec klientów oraz klientów wobec banków. W tej części przedstawione są funkcje banków, skutki kryzysu wpływające na stabilność systemu bankowego, zmiany w procedurach przyznawania kredytów oraz wpływ osłabienia złotego na hamowanie akcji kredytowej. W następnym, trzecim rozdziale przedstawione są podstawowe rodzaje kredytów, jakie posiadają banki w swoich ofertach, zasady badania zdolności kredytowej osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, rodzaje zabezpieczeń kredytowych, jak również ryzyko stopy procentowej. Zostały także omówione między innymi pojęcia: kredyt, rodzaje kredytów, ryzyko kredytowe, zabezpieczenie kredytowe, stopy procentowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, LIBOR, WIBOR, EURIBOR. W ostatnim czwartym rozdziale, przedstawiona jest analiza opłacalności kredytów walutowych w dobie spowolnienia gospodarczego, na podstawie obserwacji historii walut oraz stóp procentowych. Przeanalizowane jest w tym rozdziale zachowanie kursów walutowych, oprocentowania, jak również wpływu tych czynników na kształtowanie się rat spłacanych kredytów walutowych. Pracę napisano w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, informacje zawarte na stronach internetowych – porównywarek i przeglądarek finansowych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kredyt bankowy pl
dc.subject kryzys finansowy pl
dc.subject banki pl
dc.subject kredyt walutowy pl
dc.title Opłacalność kredytów walutowych w dobie kryzysu pl
dc.title.alternative Profitability of foreign currency loans in economic crisis pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-10-16T14:20:00Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info