Pozyskiwanie dotacji unijnych na innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie firmy MOMAG SA

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Batko, Bogdan
dc.contributor.author Szmidel Rafał
dc.date.accessioned 2017-07-12T11:10:09Z
dc.date.available 2017-07-12T11:10:09Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10126
dc.description.abstract Celem pracy jest pokazanie jak ważne są systemy wspomagające zarządzanie, jak wpływają one na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku i jak wspomagają redukcję kosztów. Drugim celem jest wykazanie, iż firma która nie jest w stanie zapłacić za wdrożenie takiego programu może pozyskać fundusze z programów pomocowych Unii Europejskiej poprzez wybór odpowiedniego programu oraz przygotowanie w odpowiedni sposób wniosku o udzielenie dotacji. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera ogólne informacje dotyczące systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, pokazuje także jaki wpływ ma wprowadzenie systemu na przedsiębiorstwo, szczególnie w przypadku zwiększenia efektywności i konkurencyjności. Rozdział drugi skupia się na przedstawieniu istniejących programów przedakcesyjnych. W tym rozdziale znajduje się skrócona ocena programu Phare 2000, z którego korzystała omawiana przeze mnie firma. Rozdział trzeci to próba oceny sektora polskiej poligrafii i jego konkurencyjności. W rozdziale tym przedstawiłem sytuację, w jakiej znajdował się przemysł poligraficzny w latach 1995-2000, czyli przed wprowadzeniem systemu Galileo Emterprise do omawianej firmy MOMAG SA. W rozdziale czwartym skupiłem się na przed wdrożeniowej oraz po wdrożeniowej ocenie sytuacji firmy MOMAG SA. Na rozdział piąty składa się wniosek o udzielenie dotacje dla firmy MOMAG SA. Rodział przedstawia krok po kroku sposób pisania takiego wniosku. Przy pisaniu pracy korzystano głównie z informacji udzielonych przez zarząd firmy MOMAG SA oraz firmę Grandsoft, dostarczyciela nowej technologii. Uzupełnieniem były książki poruszające zagadnienia systemów informatycznych oraz poligraficzne witryny internetowe a także materiały Ministerstwa Gospodarki. Wdrożony system Galileo wpłynął na poprawę efektywności kosztowej przedsiębiorstwa, poprzez gruntowną analizę i identyfikację źródeł kosztów w przedsiębiorstwie. Podsumowując uważam, że wdrożenie systemu Galileo zwiększyło szansę firmy MOMAG SA na skuteczne rywalizowanie z innymi firmami z branży poligraficznej, szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej i otwarcia na rynki państw członkowskich. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject systemy informatyczne pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject programy przedakcesyjne pl
dc.subject poligrafia pl
dc.subject konkurencyjność pl
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject dotacje pl
dc.subject ocena ekonomiczno-finansowa pl
dc.title Pozyskiwanie dotacji unijnych na innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie firmy MOMAG SA pl
dc.title.alternative Solicitation of financial resources from European Union - Innovations and Technology for Business Development Programme to enterprise MOMAG SA pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info