Sposoby likwidacji szkód komunikacyjnych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jabłoński, Tomasz F.
dc.contributor.author Oleksy Jacek
dc.date.accessioned 2017-07-13T10:51:48Z
dc.date.available 2017-07-13T10:51:48Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10140
dc.description.abstract Celem tej pracy jest próba scharakteryzowania rynku ubezpieczeń samochodowych ze szczególnym uwzględnieniem systemów rozliczania szkód komunikacyjnych. Najbardziej istotnym problemem, na który zwrócono szczególną uwagę jest wybór pomiędzy różnymi formami likwidacji szkód. Rozdział I pracy to przegląd rynku ubezpieczeniowego od strony prawnej. W rozdziale II poruszono aspekty związane z zasadami likwidacji szkód komunikacyjnych. Rozdział III to przegląd dwóch systemów likwidacji szkody komunikacyjnej tj. system bezgotówkowy i kosztorysowy. Systemy te różnią się istotnie osiąganymi korzyściami finansowymi i poza finansowymi. W IV rozdziale przeprowadzono analizę porównawczą celem zarekomendowania odpowiedniego systemu likwidacji szkody w zależności od oczekiwanych przez poszkodowanego korzyści. Analiza jest porównaniem dwóch opisanych w rozdziale III systemów. Zgodnie z tezą postawioną we wstępie tej pracy uzasadniono, że wybór odpowiedniego systemu ubezpieczeń daje możliwość osiągnięcia dużej ilości korzyści finansowych jak i poza finansowych. Wybór systemu bezgotówkowego powoduje, że Klient nic nie traci z finansowego punktu widzenia osiągając szereg korzyści poza finansowych, natomiast w systemie kosztorysowych ponosi wiele strat z punktu widzenia poza finansowego, jednak pozyskując możliwość potencjalnego osiągnięcia korzyści finansowych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject ubezpieczenia pl
dc.subject rynek pl
dc.subject likwidacja szkód pl
dc.subject aspekty prawne pl
dc.subject szkody komunikacyjne pl
dc.subject likwidacja szkód komunikacyjnych pl
dc.subject systemy rozliczeń szkód pl
dc.subject ubezpieczenia komunikacyjne pl
dc.title Sposoby likwidacji szkód komunikacyjnych pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info