System okresowej oceny pracowników - założenia a realizacja

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sapeta, Tomasz
dc.contributor.author Trojnacki Jacek
dc.date.accessioned 2017-07-17T12:39:52Z
dc.date.available 2017-07-17T12:39:52Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10156
dc.description.abstract Celem pracy jest zebranie i uporządkowanie najważniejszych wiadomości związanych z funkcjonowaniem i kształtowaniem nowoczesnych systemów ocen pracowników. W tym celu omówiono zasady dotyczące funkcjonowania systemu okresowej oceny pracowniczej, ich założeń a realizacją na podstawie badań przeprowadzonych w organizacji. Pierwszy rozdział, to próba podania jednej wyczerpującej definicji miejsca i roli systemu okresowej oceny pracowniczej w polityce kadrowej przedsiębiorstwa, ponadto uwzględnia on również uwarunkowania w stosowaniu ocen pracowniczych. Omówiono także związek między oceną a pozostałymi funkcjami personalnymi. Przedstawiono również proces budowy systemu ocen okresowych pracowników, prezentując go w sposób graficzny. Ważnym podsumowaniem rozdziału pierwszego jest ilustracja związków pomiędzy systemem ocen a poszczególnymi funkcjami personalnymi. Rozdział drugi, dotyczy formalnych aspektów funkcjonowania systemów ocen pracowników. Określono w nim przewidywane przepisami kryteria kwalifikacyjne, które ocena może uwzględniać. Wskazano na rodzaje błędów popełniane w funkcjonujących systemach oceny pracowników, omówiono także kwestie dotyczące przedmiotu oraz podmiotu oceniania. Na zakończenie przedstawiono techniki oraz metody, jakie mogą być wykorzystywane w systemie oceny pracowników, uwzględniając podział na metody i techniki relatywne oraz absolutne. Szczególną uwagę poświęcono technikom assesment center oraz 360 stopniowej ocenie. Trzeci rozdział, poświęcony został na opisanie celu oraz zakresu niniejszej pracy. Uwzględnia on również wykorzystane metody badawcze oraz ich charakterystykę, odnajdujemy w nim również postawione hipotezy badawcze, które w dalszej części pracy poddajemy próbie udowodnienia. Skonstruowane zostały tu również pytania badawcze, mające na celu pomoc w udowodnieniu wyżej zawartych hipotez. W czwartym rozdziale dokonano analizy systemu ocen okresowych pracowników, na przykładzie firmy IBM Polska. W badaniach wykorzystano technikę kwestionariuszową, która dała podstawy do sformułowania wniosków i wytycznych zamieszczonych w niniejszej pracy. Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają na twierdzenie, iż właściwie wdrożony system ocen okresowych pracowników prowadzi do uzyskiwania informacji zwrotnej o błędach popełnianych przez pracowników oraz przyczynia się do wzmacniania procesu motywacji pracowników. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject ocena pracowników pl
dc.subject okresowe oceny pracownicze pl
dc.subject techniki oceniania pl
dc.subject system ocen pracowniczych pl
dc.title System okresowej oceny pracowników - założenia a realizacja pl
dc.title.alternative Periodical employee assessment system - assumption versus implementation pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info