Zamówienia publiczne jako narzędzia wspierania rozwoju firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie PBUH Zeliaś

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Jacek
dc.contributor.author Zeliaś Marcin
dc.date.accessioned 2017-07-17T12:58:21Z
dc.date.available 2017-07-17T12:58:21Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10158
dc.description.abstract Celem pracy jest wskazanie realnej szansy na rozwój polskich małych i średnich przedsiębiorstw jaką daje udział MSP w procesie postępowania przetargowego, a także dostarczenie praktycznych wskazówek dotyczących uczestnictwa tych przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych. W rozdziale pierwszym opisane zostały warunki funkcjonowania polskiej małej i średniej przedsiębiorczości. Zwrócono uwagę na rolę, jaką pełni ten sektor w gospodarce polskiej oraz wskazano bariery w funkcjonowaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Rozdział drugi przybliża podstawy dotyczące zamówień publicznych. Wskazuje na podstawowe pojęcia i definicje związane z zamówieniami publicznymi. Zawiera on charakterystykę trybów zamówień publicznych oraz porusza kwestie przebiegu postępowania przetargowego i wyboru najkorzystniejszej oferty. W rozdziale trzecim przybliżone zostały podstawy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poruszono problem SIWZ jako przewodnika do osiągnięcia sukcesu oraz zwrócono uwagę na SIWZ jako element dyskryminujący wykonawców, mogący wpłynąć na swobodę kontraktowania. Rozdział czwarty poświęcony został charakterystyce konkretnego przedsiębiorstwa. Rozdział ten ukazuje Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo Handlowe „Zeliaś” Leszek Zeliaś i Sylwester Zeliaś Spółka Jawna, jego historię powstania, rozwój, obecną sytuację oraz plany na przyszłość. Praca powstała zarówno w oparciu o publikacje książkowe, raporty jak i artykuły opublikowane w Internecie. W pracy wykorzystane zostały informacje uzyskane podczas wywiadu z właścicielami oraz pracownikami PBUH Zeliaś, jak również wiedza własna na temat analizowanej firmy. Stan prawny na 1 stycznia 2008 r. Informacje zebrane w trakcie pisania pracy pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że znajomość prawa zamówień publicznych oraz dobrze przygotowana oferta to szansa na zamówienie, a zamówienie to możliwość rozwoju własnej firmy i w konsekwencji sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego warto starać się o to, co należy się przedsiębiorcom, którzy generują ponad połowę produktu krajowego brutto w naszym kraju i są pracodawcami dla milionów Polaków. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject rozwój przedsiębiorstwa pl
dc.subject zamówienia publiczne pl
dc.subject gospodarka rynkowa pl
dc.title Zamówienia publiczne jako narzędzia wspierania rozwoju firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie PBUH Zeliaś pl
dc.title.alternative Public orders as a means of supporting the development of the companies of the sector of small and medium enterprises exemplified by PBUH Zeliaś pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info