Pozycja netto Polski w budżecie Unii Europejskiej. Doświadczenia, szanse i zagrożenia z perspektywy dwóch lat członkostwa

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Kmieć Dariusz
dc.date.accessioned 2017-07-18T10:51:53Z
dc.date.available 2017-07-18T10:51:53Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10163
dc.description.abstract Niniejsza praca ma na celu przedstawienie pozycji finansowej Polski w budżecie Unii Europejskiej w pierwszych latach członkostwa we Wspólnocie, a także jej pozycji na tle Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2007-2013. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia genezę budżetu ogólnego Unii Europejskiej, tj. proces przechodzenia od budżetowania działalności trzech Wspólnot do jednolitych wspólnych ram finansowych. W części tej scharakteryzowano również zasady jego uchwalania i funkcjonowania w warunkach reformowania wspólnej polityki regionalnej i strukturalnej oraz będące konsekwencją zmian priorytetów różne proporcje tak tytułów wydatków, jak i źródeł ich finansowania. Drugi rozdział ukazuje pozycję Polski jako beneficjenta netto względem budżetu UE w latach 2004-2006, a także wielkość transferów pieniężnych przekazywanych w ramach funduszy strukturalnych z budżetu UE do Polski, sposób ich wykorzystania oraz zobowiązania wynikające z członkostwa Polski wobec UE, stąd odniesiono się do struktury i wielkości polskiej składki członkowskiej oraz ustalonych obligatoryjnych pozostałych płatności. Rozdział trzeci prezentuje ogólne założenia i strukturę Nowej Perspektywy Finansowej Wspólnoty Europejskiej, która obowiązuje w latach 2007-2013 oraz formułuje przewidywania w zakresie pozycji finansowej Polski w tym wieloletnim budżecie. W ostatnim, czwartym rozdziale, zostały przedstawione problemy związane z wykorzystaniem funduszy strukturalnych w Polsce w latach 2004-2006 przez potencjalnych beneficjentów, co jest istotnym zagrożeniem dla urzeczywistnienia dodatniej pozycji netto Polski w tym budżecie jeśli nie zostaną wyciągnięte odpowiednie wnioski i zlikwidowane mankamenty tak natury biurokratycznej, jak i finansowej, a nawet w strefie mentalności potencjalnych beneficjentów. Niniejsza praca powstała na podstawie danych i informacji publikowanych przez polskie i zagraniczne ministerstwa, urzędy centralne i instytuty badawcze. W opracowaniu została wykorzystana literatura przedmiotowa dotycząca problematyki Unii Europejskiej oraz materiały, które w dużej mierze zostały pozyskane drogą internetową jako najszybsze źródło dostępu do uzyskania najświeższych danych dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dzięki czemu praca ta odnosi się do aktualnych i istotnych aspektów analizowanych kwestii. W przeciągu dwóch lat członkostwa we Wspólnocie Polska zdecydowanie więcej wyciągnęła korzyści z przystąpienia niż doświadczyła strat. Poprawa jakości życia nie mogła nastąpić z dnia na dzień ale proces integracji nadal postępuje, więc można się spodziewać kolejnych korzyści. Nieuniknione są także koszty, ale jak wynika z powyższych przykładów już teraz Polska otrzymuje od Unii więcej niż sama wpłaca. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject budżet pl
dc.subject Polska pl
dc.subject finanse pl
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject budżet Unii Europejskiej pl
dc.subject fundusze strukturalne pl
dc.title Pozycja netto Polski w budżecie Unii Europejskiej. Doświadczenia, szanse i zagrożenia z perspektywy dwóch lat członkostwa pl
dc.title.alternative The nett position of Polish in European Union`s budget-experiences, chances and risks from the perspective of two yeas of membership pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info