Wykorzystanie wybranych metod prognozowania i symulacji oraz wskaźników analizy technicznej w inwestowaniu z użyciem systemu transakcyjnego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jermakowicz, Katarzyna
dc.contributor.author Urban Łukasz
dc.date.accessioned 2017-07-19T12:17:53Z
dc.date.available 2017-07-19T12:17:53Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10179
dc.description.abstract Głównym celem pracy jest opis, w jaki sposób możliwe jest wykorzystanie wybranych metod prognozowania i symulacji oraz wskaźników analizy technicznej w procesie inwestowania za pomocą systemu transakcyjnego. W części empirycznej wykorzystane zostały wybrane wskaźniki oraz metoda ARIMA w celu sprawdzenia, czy narzędzia te mogą poprawić wyniki w inwestowaniu w praktyce. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest częścią teoretyczną i należą do niej trzy pierwsze rozdziały. Pierwsza część pierwszego rozdziału traktuje o metodach prognozowania i symulacji, ich istocie, definicji, znaczeniu, podziale, błędach w prognozowaniu oraz ocenie jakości prognozy. W drugiej części opisane zostały podstawowe pojęcia potrzebne podczas prognozowania oraz wykorzystanie metody ARIMA. W rozdziale drugim przedstawiono definicje analizy technicznej wraz z jej założeniami oraz jej podstawowe wskaźniki. Ostatni rozdział części teoretycznej mówi o systemie transakcyjnym oraz jego projektowaniu. Czwarty rozdział ma charakter empiryczny. Na wstępie przedstawiony został cel badania oraz budowa grupy makr w obrębie programu Trader.xls. Następna część to wyniki inwestycji z wykorzystaniem wspomnianego programu oraz porównanie ich z prostą strategią polegająca na zakupie akcji na początku okresu inwestycji oraz ich sprzedażą na końcu tegoż okresu. Porównanie to ma na celu dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy wykorzystanie wybranych wskaźników analizy technicznej, takich jak na przykład średnie ruchome, wskaźnik TRIX czy oscylatory, wraz z metodą prognozowania ARIMA może przyczynić się do polepszenia wyników inwestycji. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject metody prognozowania i symulacji pl
dc.subject prognoza pl
dc.subject analiza techniczna pl
dc.subject wskaźniki analizy tecnhnicznej pl
dc.subject system transakcyjny pl
dc.subject inwestowanie pl
dc.subject ocena jakości pl
dc.title Wykorzystanie wybranych metod prognozowania i symulacji oraz wskaźników analizy technicznej w inwestowaniu z użyciem systemu transakcyjnego pl
dc.title.alternative Investing with a trading system using selected methods of prognosis and simulation and technical analysis indicators pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info