Rola audytu i audytora wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Gminy w Chełmcu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Czarnecki, Piotr
dc.contributor.author Ruman, Ewelina
dc.date.accessioned 2013-10-17T09:07:02Z
dc.date.available 2013-10-17T09:07:02Z
dc.date.issued 2009-09-22 20:33:45
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1017
dc.description.abstract Celem mojej pracy jest prezentacja idei audytu wewnętrznego. Jest także próbą oceny funkcjonowania komórki audytu wewnętrznego w jednostce samorządowej. Składa się z pięciu rozdziałów: W rozdziale 1 przedstawiono genezę audytu, pojęcia z nim związane oraz jego rodzaje. Omówiono wymiar prawny funkcjonowania audytu wewnętrznego oraz Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego. Tematem rozdziału 2 jest rola audytora wewnętrznego w procesie audytu w organizacji. Przedstawiono m.in. uprawnienia do wykonywania zawodu audytora, jego prawa i obowiązki oraz mówiono zastosowanie analizy ryzyka w audycie wewnętrznym. Ponadto przedstawiono zagadnienia związane z metodologią audytu, tj. planowanie, realizacja zadania audytowego, sprawozdanie, oraz audyt sprawdzający. Ciekawą kwestią, jaka jest poruszona w tym rozdziale są rozwiązania organizacyjno – strukturalne z zakresu audytu. Rozdział 3 to omówienie jednostek samorządu terytorialnego. Przede wszystkim uwagę zwrócono na działalność i zadania gminy oraz na funkcjonowanie audytu wewnętrznego w jednostkach samorządowych. Rozdział 4 poświęcony jest na charakterystykę obiektu badań. Przedstawiono w nim badaną jednostkę, jej jednostki, zadania i strategię. W rozdziale 5 omówiono tworzenie i funkcjonowanie komórki audytu wewnętrznego w badanej jednostce. Analizie poddano najważniejsze aspekty prowadzenia audytu w Urzędzie Gminy Chełmiec. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject audyt wewnętrzny pl
dc.subject gmina pl
dc.title Rola audytu i audytora wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Gminy w Chełmcu pl
dc.title.alternative The role of audit and internal auditing in unit of local self - government based on The Office of the First Administrative Tier in Chełmiec pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-10-16T07:35:54Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info