Dochody i wydatki powiatu tarnowskiego w 2005 roku

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chmielnicki, Paweł
dc.contributor.author Kuta Joanna
dc.date.accessioned 2017-07-21T10:36:43Z
dc.date.available 2017-07-21T10:36:43Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10186
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z administracją publiczną, ukazanie sposobu pozyskiwania i wykorzystania środków finansowych przez Powiat Tarnowski w 2005 roku oraz odpowiedź na pytania :  Skąd Powiat Tarnowski ma pieniądze?  Na co Powiat Tarnowski wydaje pieniądze?  Czy Powiat Tarnowski otrzymał środki finansowe potrzebne na realizacje zadań w 2005 roku?  Czy otrzymane środki wystarczyły na pokrycie wydatków planowanych na 2005 rok? Metody badawcze jakie zostały wykorzystane to: obserwacja czynna jak również analiza na podstawie danych udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono genezę samorządu terytorialnego. Zdefiniowano pojęcie, miejsce i rolę samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej. Poświęcono w nim również uwagę tematyce nadzoru nad samorządem terytorialnym. W drugim rozdziale szczególną uwagę zwrócono na zakres działania powiatu. Przedstawiono podział zadań powiatu na zadania zlecone i zadania własne. Ukazano również strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania powiatu. Omówiono organy powiatu. Rozdział trzeci opisuje budżet powiatu, jego rodzaje. Przedstawiono klasyfikację budżetową wg działów, rozdziałów i paragrafów. Opisano również procedurę budżetową, tj. w jaki sposób przygotowuje się projekt budżetu oraz jego wykonanie. W rozdziale tym scharakteryzowano dochody powiatu, którymi są m.in.: dotacje, subwencje, spadki, itp. jak również wydatki powiatu, które przeznaczane są m.in.: na oświatę, transport, opiekę społeczną, itd. Rozdział czwarty zawiera charakterystykę powiatu tarnowskiego. Zwrócono również uwagę na bezrobocie powiatu tarnowskiego, które panowało w 2005 roku. Szczególną uwagę poświęcono analizie dochodów i wydatków powiatu tarnowskiego w roku 2005. Pracę kończą wnioski będące syntezą głównych myśli zawartych w niniejszej pracy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject powiat pl
dc.subject jednostki samorządu terytorialnego pl
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject Starostwo Powiatowe w Tarnowie pl
dc.subject administracja publiczna pl
dc.subject budżet powiatu pl
dc.title Dochody i wydatki powiatu tarnowskiego w 2005 roku pl
dc.title.alternative The income and expensess in district of Tarnow in 2005 year pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info