Wartość narażona na ryzyko kredytów walutowych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kobak, Piotr
dc.contributor.author Tokarczyk Krystyna
dc.date.accessioned 2017-07-28T10:49:33Z
dc.date.available 2017-07-28T10:49:33Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10191
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest zbadanie, czy za pomocą metody Monte Carlo wyznaczyć można wartość Var dla bankowych kredytów walutowych narażonych zarówno na ryzyko kredytowe jak i kursowe. W pierwszym rozdziale przybliżono pojęcie samego kredytu. Wskazano też rodzaje ryzyka występującego na rynku przy obrocie kredytowym. Ponadto podkreślono różnice i elementy istotne dla kredytów złotowych i walutowych skupiając się na problemie modelowania stóp procentowych. Drugi rozdział pracy poświęcono koncepcji wartości narażonej na ryzyko. Wskazano główne metody liczenia Var i różnice występujące pomiędzy nimi. Przybliżono także cechy poszczególnych metod i warunki, w jakich należy z nich korzystać dla uzyskania miarodajnych wyników. Część badawcza, zamieszczona w rozdziale trzecim, to dokonana na podstawie danych Firmy RT Hotel prognoza kształtowania się przyszłych rat kredytowych oparta o stworzone w arkuszu Excela formuły i funkcje języka Visual Basic. Uwzględniając dane faktyczne przeprowadzono wnioskowanie co do zmian stóp procentowych i kursów walutowych, w które firma jest zaangażowana kredytowo. Porównanie kredytów walutowych i ocena ryzyka kredytowego jest niewątpliwie skomplikowanym procesem. Wymaga zarówno obserwacji kursu walutowego jak i stopy procentowej dla rozważanych walut. Aby rozważyć co bardziej opłaca się firmie, która waluta będzie dla danego podmiotu tańsza, należy przeprowadzić szereg obliczeń. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject kredyty pl
dc.subject metoda Monte Carlo pl
dc.subject kredyty bankowe pl
dc.subject ryzyko kredytowe pl
dc.subject ryzyko kursowe pl
dc.subject kredyty walutowe pl
dc.title Wartość narażona na ryzyko kredytów walutowych pl
dc.title.alternative Value Added Risk in currency credits pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info