Neotradycjonalizacja polityki rosyjskiej za prezydentury Władimira Putina

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wawrzonek, Michał
dc.contributor.author Michulec Anna
dc.date.accessioned 2017-09-05T10:55:22Z
dc.date.available 2017-09-05T10:55:22Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10192
dc.description.abstract Analiza niniejszej pracy rozpoczyna się od nakreślenia głównych idei i wartości, które tworzą konstrukcję myśli nacjonalistycznej w Rosji. Krótka retrospektywa dziejów tej ideologii pozwoliła na umiejscowienie w czasie punktów przełomowych w procesie jej kształtowania się, a określenie głównych mitów, którymi posługują się nacjonaliści i sklasyfikowanie ich w odpowiednich nurtach ułatwia późniejszą analizę. Kolejna część pracy zawiera opis narzędzi stosowanych w polityce wewnętrznej, oczywiście z uwzględnieniem ich tradycyjnego pochodzenia, które decydują o odmiennym charakterze systemu wewnętrznego Rosji. Jest więc mowa o tych aspektach polityki wewnętrznej, które czynią ją podobną do rozwiązań użytych w Imperium Rosyjskim; w szczególności zaś o postępującej centralizacji władzy przejawiającej się nie tylko na poziomie relacji centrum – peryferie, ale także we wnętrzu poszczególnych segmentów władzy. Ostatni rozdział pracy traktuje o polityce zagranicznej, jej charakterze i stosowanych narzędziach, co oczywiście jest podporządkowane poszukiwaniom analogii z systemem przedrewolucyjnym. Myślą przewodnią jest idea imperium, kwestia mocarstwowości, kierunki ekspansji i dobór narzędzi. Paradoksalnie, w warunkach rosyjskich kwestia imperialna oraz ideologia nacjonalistyczna nie wykluczają się nawzajem, ale stanowią uzupełnienie, a budowa imperium to kwintesencja nacjonalizmu rosyjskiego, opierającego się generalnie na operowaniu pojęciem przestrzeni jako podmiotu identyfikacji. Ze względu na aktualność analizowanego problemu źródła wykorzystane w pracy to przede wszystkim opracowania analityczne pochodzące z Ośrodka Studiów Wschodnich oraz informacje o aktualnych wydarzeniach zamieszczane na stronie Ośrodka. Pomocne okazały się również informacje prasowe zawarte w tygodnikach. Poza tym materiałem bazowym były prace Jarosława Bartkiewicza i Richarda Pipes’a, którym tematyka ideologizacji polityki w Rosji jest bliska. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject nacjonalizm pl
dc.subject władza pl
dc.subject Rosja pl
dc.subject ideologia pl
dc.subject centralizacja władzy pl
dc.subject dyktatura pl
dc.subject partia polityczna pl
dc.subject stosunki państwo-cerkiew pl
dc.title Neotradycjonalizacja polityki rosyjskiej za prezydentury Władimira Putina pl
dc.title.alternative Neotraditionalization of russian politics under Vladimir Putin’s presidency pl
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info