Efektywność inwestycji w opcje indeksowe na podstawie wskazań analizy technicznej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dzieża, Jerzy
dc.contributor.author Szot Paweł
dc.date.accessioned 2017-09-05T11:09:27Z
dc.date.available 2017-09-05T11:09:27Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10195
dc.description.abstract Celem pracy było zbadanie czy na podstawie wskazań analizy technicznej można w sposób efektywny dokonywać inwestycji za pośrednictwem indeksowych kontraktów opcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie, uwzględniając określony profil inwestora. Niniejsza praca ma za zadanie zbadać czy wykorzystując analizę techniczną można w sposób efektywny dokonywać inwestycji za pośrednictwem kontraktów opcyjnych na zorganizowanych rynkach papierów wartościowych oraz które ze strategii pozwalają na maksymalizację zysku inwestora równocześnie pozwalając mu efektywnie zarządzać zajętymi pozycjami (stwarzają możliwość dokonania modyfikacji w momencie zmiany trendu). W pierwszym rozdziale opracowania przedstawiono wybrane wskaźniki analizy technicznej oraz zaprezentowano ich budowę i sposób interpretacji. Drugi rozdział poświęcono przedstawieniu własności kontraktów opcyjnych oraz parametrów je charakteryzujących. Zawarto w nim również informacje na temat sposobu wyceny opcji indeksowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, parametrów wpływających na ich wartość oraz przedstawiono właściwości wybranych elementów wyceny opcji, których znajomość zwiększa szanse inwestora na odniesienie sukcesu w handlu opcjami. W każdej z przebadanych sytuacji rynkowych (panującego trendu) stwierdzono, że stosowanie najprostszych strategii, a więc zajęcie pozycji w nieosłoniętych opcjach kupna lub sprzedaży, pozwala uzyskać najwyższe zwroty. Jednakże działanie takie zwiększa poziom ponoszonego ryzyka, uwrażliwiając portfel na nagłe zmiany cen instrumentu bazowego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie pl
dc.subject profil inwestora pl
dc.subject analiza techniczna pl
dc.subject rynki finansowe pl
dc.subject oscylatory pl
dc.subject kontrakty opcyjne pl
dc.subject strategia inwestycji pl
dc.subject opcje indeksowe pl
dc.title Efektywność inwestycji w opcje indeksowe na podstawie wskazań analizy technicznej pl
dc.title.alternative The efficiency of investment in index options on the basis of technical analysis signals pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info