Diagnoza pozycji strategicznej w firmie Czempion

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Czarnecki, Piotr
dc.contributor.author Haluch, Lucyna
dc.date.accessioned 2017-10-30T10:25:10Z
dc.date.available 2017-10-30T10:25:10Z
dc.date.issued 2010-09-30 20:35:43
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10236
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest opracowanie strategii rozwoju dla firmy Czempion w sytuacji ciągłych ewolucji i zmian rynkowych. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym wyjaśniono główne pojęcia dotyczące tematu, opisano istotę strategii rozwoju, podstawowe rodzaje strategii oraz zaprezentowano w jaki sposób należy formułować strategię rozwoju dla przedsiębiorstwa. W rozdziale drugim przedstawiono metody i narzędzia służące do analizy otoczenia i przedsiębiorstwa, które zostaną wykorzystane w procesie formułowania strategii. Trzeci rozdział poświęcony jest charakterystyce działalności hurtowni Czempion. Opisano jej strukturę i system zarządzania, oraz branżę w której działa. W czwartym rozdziale dokonano analizy pozycji strategicznej przedsiębiorstwa. Na podstawie przeprowadzonych kilku różnych analiz, przedstawiona została ocena pozycji przedsiębiorstwa i nastąpiło podsumowanie SWOTEM. Zaproponowano koncepcję strategii dla firmy oraz główne kierunki działań strategicznych. Wyniki badań w pracy przedstawiono w postaci tabel i wykresów. Pracę zamyka zakończenie, w którym nastąpiło podsumowanie pracy. W pracy wykorzystano głównie literaturę poświęconą strategii rozwoju przedsiębiorstwa, korzystano również ze źródeł internetowych oraz materiałów zgromadzonych przez firmę Czempion. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject strategia rozwoju pl
dc.subject firma pl
dc.subject rynek pl
dc.subject strategia pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject rozwój przedsiębiorstwa pl
dc.title Diagnoza pozycji strategicznej w firmie Czempion pl
dc.title.alternative The diagnosis of strategic position of the Czempion company pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-10-10T13:31:54Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info