Zarządzanie procesem transportu na przykładzie przedsiębiorstwa Hydrosolar Sp. z o.o.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staliński, Piotr
dc.contributor.author Olszowski, Marcin
dc.date.accessioned 2017-10-30T14:04:14Z
dc.date.available 2017-10-30T14:04:14Z
dc.date.issued 2010-10-27 17:03:18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10238
dc.description.abstract Pierwszym celem pracy dyplomowej jest scharakteryzowanie funkcji transportu w gospodarce i omówienie znaczenia transportu dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Drugim celem jest przedstawienie systemu ERP Warenwirtschaft 90 oraz zilustrowanie, w jaki sposób moduł zarządzania turami wspiera planowanie przewozu towarów w przedsiębiorstwie Hydrosolar. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia charakterystykę transportu. Opisana została rola transportu w logistyce oraz jego miejsce w łańcuchu dostaw. Kolejnym punktem rozdziału są podstawowe gałęzie transportu oraz korzyści jakie ze sobą niosą. Poruszono także tematykę kosztów związanych z transportem. Ta część pracy została napisana w oparciu o literaturę przedmiotu. Rozdział drugi charakteryzuje firmę Hydrosolar Sp. z. o.o., która jest obiektem badań pracy dyplomowej. Omówiona została historia firmy, jej struktura, misja, klienci, dostawcy i konkurencja firmy. Przedstawiono ofertę produktową firmy i zaprezentowano jej osiągnięcia. Rozdział został opracowany w oparciu o materiały uzyskane od pracowników firmy. Rozdział trzeci przedstawia praktyczny opis funkcjonowania systemu Warenwirtschaft 90 w firmie Hydrosolar. Przedstawiono podstawowe funkcje systemu i omówiono proces zarządzania turami. Scharakteryzowano także infrastrukturę logistyczną firmy Hydrosolar. Ta część pracy została napisana w oparciu o materiały uzyskane z firmy oraz o informacje zdobyte od kierownika oddziału nowosądeckiego. Dzięki wykorzystaniu systemu Warenwirtschaft 90 jak i nieustannym szkoleniu kadry pracowniczej, firma Hydrosolar wciąż utrzymuje czołowe miejsce wśród polskich firm instalacyjnych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject transport pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject gospodarka pl
dc.subject Hydrosolar Sp. z. o.o. pl
dc.subject proces zarządzania turami pl
dc.subject system ERP pl
dc.title Zarządzanie procesem transportu na przykładzie przedsiębiorstwa Hydrosolar Sp. z o.o. pl
dc.title.alternative Managing transportation operations: the case of Hydrosolar Sp. z o.o. pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2017-10-10T13:30:10Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info