Walory turystyczne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Muszyna

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Drozd, Grzegorz
dc.date.accessioned 2018-02-13T15:25:37Z
dc.date.available 2018-02-13T15:25:37Z
dc.date.issued 2010-10-08 11:38:05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10272
dc.description.abstract Celem pracy jest charakterystyka walorów turystycznych i ich wykorzystania w rozwoju społeczno-gospodarczym obecnie i w planach perspektywicznych Gminy. Metoda jaką zastosowano przy pisaniu pracy polega na wykorzystaniu literatury dotyczącej tematyki gospodarki turystycznej, rozwoju społeczno-gospodarczego i walorów turystycznych, materiałów otrzymanych z Gminy Muszyna i stron internetowych Gminy Muszyna oraz przeprowadzonych rozmów z pracownikami informacji turystycznej Urzędu Gminy. Praca składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiono turystykę jako sektor gospodarki, pojęcie turystyki, rodzaje i rolę turystyki w gospodarce narodowej i regionalnej. Rozdział drugi dotyczy rozwoju społeczno-gospodarczego z omówieniem determinantów i instrumentów rozwoju lokalnego. Rozdział trzeci zawiera opis środowiska przyrodniczego Gminy i zarys historii Muszyny. Tematem rozdziału czwartego jest ocena walorów turystycznych Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, na których opiera się rozwój społeczno-gospodarczy. Rozdział piąty dotyczy zagospodarowania i usług turystycznych, w tym podstawowej bazy turystycznej: noclegowej, żywieniowej i towarzyszącej. Rozdział szósty dotyczy turystyki w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, ruchu turystycznego, charakterystyki nowych inwestycji gospodarki turystycznej i wykorzystania walorów turystycznych w rozwoju społeczno-gospodarczym Gminy, propozycje nowych działań wykorzystania istniejących walorów turystycznych. Analiza wykorzystania walorów turystycznych w rozwoju społeczno – gospodarczym potwierdza założoną w opracowaniu tezę. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie turystyką pl
dc.subject ekonomika turystyki pl
dc.subject turystyka pl
dc.subject gmina Muszyna pl
dc.subject walory turystyczne pl
dc.subject rozwój społeczno-gospodarczy pl
dc.title Walory turystyczne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Muszyna pl
dc.title.alternative Tourism values as a factor of socio-economic development of Muszyna community pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-10-06T11:10:12Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info