Wykorzystanie instrumentów marketingowych w kształtowaniu wizerunku i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa na przykładzie grupy kapitałowej New Gate Group

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piekarz, Halina
dc.contributor.author Rumin-Goryca, Wioleta
dc.date.accessioned 2018-02-15T13:50:49Z
dc.date.available 2018-02-15T13:50:49Z
dc.date.issued 2010-10-05 16:40:00
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10274
dc.description.abstract Niniejsza praca opisuje jak poszczególne elementy marketingowe przyczyniają się do budowania odpowiedniego image przedsiębiorstwa oraz wpływają na jego pozycję konkurencyjną. Literatura przedmiotu szeroko opisuje problematykę instrumentów marketingowych. Wiele pozycji książkowych charakteryzuje szczegółowo poszczególne instrumenty marketingowe, jednak stosunkowo niewiele z nich kładzie nacisk na wykorzystanie ich do kreowania wizerunku i pozycji konkurencyjnej. Motywem przewodnim niniejszej pracy jest więc chęć wzbogacenia literatury o tę problematykę. W pracy przyjęto hipotezę główną, że instrumenty marketingowe mają zasadniczy wpływ na kształtowanie wizerunku i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Celem podjętej problematyki jest również ukazanie wykorzystania instrumentów marketingowych w kształtowaniu wizerunku oraz pozycji rynkowej na przykładzie grupy kapitałowej New Gate Group. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwsze dwa rozdziały koncentrują się na teoretycznych aspektach kreowania wizerunku i pozycji rynkowej oraz zawierają charakterystykę instrumentów marketingowych. Kolejne trzy rozdziały to ujęcie praktyczne zagadnienia. W rozdziale I ukazano problem wizerunku, opisano proces jego kształtowania oraz scharakteryzowano adresatów. Przybliżono istotę marki oraz zaprezentowano związek między marką a wizerunkiem. Ponadto opisano kwestię pozycji rynkowej firmy. W rozdziale II zajęto się instrumentami marketingowymi oraz public relations. Szczegółowo opisano każdy element i jego wpływ na podjęto w pracy problematykę oraz przybliżono aspekt polityki skoordynowanych działań marketingowych. Rozdział III to charakterystyka firmy New Gate Group jako przedmiotu badań niniejszej pracy. Opisano firmę pod względem jej wizerunku oraz pozycji rynkowej. Ukazano jej strategię działania oraz przybliżono plany inwestycyjne. Rozdział IV jest kontynuacją części praktycznej, gdyż zawiera szczegółową analizę instrumentów marketingowych wykorzystywanych przez badaną firmę. Ukazano również kierunki zmian w doskonaleniu wizerunku i pozycji konkurencyjnej firmy NG2. Rozdział V stanowi opis części badawczej pracy. Ustalono metodę badawczą oraz przyjęto hipotezy, które następnie zostały zweryfikowane w toku przeprowadzonej ankiety. Rozdział kończy szczegółowa analiza osiągniętych wyników. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject image pl
dc.subject konkurencja pl
dc.subject marketing pl
dc.subject wizerunek firmy pl
dc.subject public relations pl
dc.title Wykorzystanie instrumentów marketingowych w kształtowaniu wizerunku i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa na przykładzie grupy kapitałowej New Gate Group pl
dc.title.alternative The usage of marketing instruments for shaping the image and the market position of the company on the example of the New Gate Group capital group pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-10-10T13:31:41Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info