Jednostka budżetowa planowania przestrzennego gminy na tle konkurencji rynkowej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Gawlas, Paweł
dc.date.accessioned 2018-02-19T08:37:58Z
dc.date.available 2018-02-19T08:37:58Z
dc.date.issued 2010-10-08 23:07:12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10277
dc.description.abstract Celem pracy jest ocena konkurencyjności tworzonych w gminach-miastach jednostek budżetowych realizujących zadania związane z planowaniem przestrzennym w stosunku do wykonywania tych zadań przez gminy poprzez przetargi na wolnym rynku. Ocena konkurencyjności zostanie przeprowadzona w oparciu o analizę zebranych danych w następujących zakresach problematyki: • Charakterystyka efektów zarządzania planowaniem przestrzennym w wybranych gminach. • Przedstawienie skali wykonywanych zadań w różnych jednostkach budżetowych. • Zestawienie i porównanie skuteczności zarządzania finansami, tj. wykorzystania budżetów. • Analizę struktury zatrudnienia w wybranych jednostkach budżetowych. • Określenie stopnia zaangażowania prac planistycznych w wybranych gminach. • Koszty i skuteczność działań w przypadkach opracowań planistycznych uzyskanych poprzez zlecenia na wolnym rynku. Przyjętą tezą w pisanej pracy jest wykazanie, że posiadanie jednostki budżetowej planowania przestrzennego przez gminę zapewnia większą efektywność i jakość wykonywanych zadań w zakresie gospodarki przestrzennej. W pracy wystąpi analiza danych z miast posiadających jednostki budżetowe do celów realizacji zadań w zakresie gospodarki przestrzennej, w tym budżetów jednostek w proporcji do ilości opracowań wykonywanych planów z porównaniem ich wielkości terytorialnych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject konkurencyjność pl
dc.subject jednostka budżetowa pl
dc.subject ocena konkurencyjności pl
dc.subject zagospodarwanie przestrzenne pl
dc.subject planowanie pl
dc.title Jednostka budżetowa planowania przestrzennego gminy na tle konkurencji rynkowej pl
dc.title.alternative Land use planning budgetary unit of commune against free market pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-10-06T11:50:20Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info