Spis z natury jako jedna z metod przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach budżetowych na przykładzie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Jazowsku

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikulec, Marek
dc.contributor.author Rogoda, Janina
dc.date.accessioned 2018-02-19T10:12:21Z
dc.date.available 2018-02-19T10:12:21Z
dc.date.issued 2010-10-05 12:17:57
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10283
dc.description.abstract Głównym celem niniejszej pracy było przedstawienie organizacji i przebiegu spisu z natury, jako jednej z metod przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach budżetowych na przykładzie Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Jazowsku. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwsze dwa zawierają treści teoretyczne i zostały napisane na podstawie ogólnodostępnej literatury. W rozdziale trzecim wykorzystano stronę internetową Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Jazowsku oraz informacje zgromadzone od pracowników szkoły. Czwarty rozdział został opracowany na podstawie dokumentów znajdujących się w szkole, jak również w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Placówek Oświatowych, prowadzącym księgowość szkoły. W rozdziale pierwszym przedstawiono specyfikę funkcjonowania jednostek sfery finansów publicznych. Wyjaśniono pojęcie finansów publicznych oraz funkcje, jakie pełnią w gospodarce. Analizie poddano formy funkcjonowania jednostek finansów publicznych, a mianowicie: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze. W rozdziale drugim pokazano istotę inwentaryzacji. Omówiono jej rodzaje, jak również metody, którymi można ją skutecznie przeprowadzić. W trzecim rozdziale zaprezentowano Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Jazowsku, jako obiekt, w którym przeprowadzono badania. Przedstawiono historię szkoły, pracowników i uczniów. Natomiast w rozdziale czwartym opisane zostały czynności związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji za pomocą spisu z natury w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Jazowsku. Przedstawiono również wnioski wynikające z przeprowadzonej inwentaryzacji. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject inwentaryzacja pl
dc.subject spis z natury pl
dc.subject jednostka budżetowa pl
dc.subject Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Jazowsku pl
dc.title Spis z natury jako jedna z metod przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach budżetowych na przykładzie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Jazowsku pl
dc.title.alternative Phisical inventory as one of the methods of stock-taking in the budgetary on the example of Zespół Szkolno-Gimnazjalny in Jazowsko pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2017-10-10T13:30:17Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info