Wartościowanie pracy w ocenie prawidłowości wynagrodzeń na przykładzie stanowisk pracy Sanatorium Uzdrowiskowego "Zgoda" Spółka z o.o.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piekarz, Halina
dc.contributor.author Mikołajczyk, Anna
dc.date.accessioned 2018-02-19T12:02:12Z
dc.date.available 2018-02-19T12:02:12Z
dc.date.issued 2010-10-25 22:56:26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10285
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie procesu wartościowania wszystkich stanowisk pracy w Sanatorium Uzdrowiskowym „Zgoda” Sp. z o.o. z Krynicy-Zdroju, a następnie na podstawie uzyskanych wyników wykazać ewentualne nieprawidłowości w zakładowym systemie płac zasadniczych. W konsekwencji wykonanie analizy porównawczej stanu faktycznego z nowymi opracowaniami powstałymi na podstawie efektów wartościowania. Wartościowaniu poddano stanowiska robocze, biurowe oraz kierownicze, a przeprowadzono je przy użyciu metody UMEWAP- 95 bez modyfikacji. Całość pracy obejmuje wstęp, cztery rozdziały i zakończenie. W pierwszym rozdziale scharakteryzowano wynagrodzenia, ich rodzaje, składniki, funkcje i formy oraz systemy wynagrodzeń stosowane w przedsiębiorstwach polskich. Drugi rozdział wyjaśnia pojęcie, istotę, cele i kryteria wartościowania pracy, a także metodykę i klasyfikację metod stosowanych do tej analizy. Szczegółowo omówiono kryteria stosowane w metodzie UMEWAP – 95. W rozdziale trzecim zaprezentowano Sanatorium Uzdrowiskowe „Zgoda” Sp. z o.o. na przykładzie którego przeprowadzone zostanie wartościowanie pracy. Charakterystyka spółki obejmuje jej historię, rodzaj działalności, ofertę usługową, grupy klientów oraz misję i strategię działania. Rozdział ten przedstawia również strukturę organizacyjną i strukturę zatrudnienia oraz obowiązujący system płac przedsiębiorstwa. W ostatnim podrozdziale dokonano analizy SWOT tejże organizacji. W rozdziale czwartym skupiono się na opisie stanowisk pracy i stworzeniu profili kompetencji tychże stanowisk. Następnie przeprowadzono wycenę punktową poszczególnych stanowisk pracy, aby później opracować taryfikator kwalifikacyjny oraz tabelę zaszeregowania i wynagrodzeń zasadniczych. Na koniec dokonano analizy porównawczej między stanem faktycznym, a efektami wartościowania pracy i przedstawiono wnioski. Zakończenie stanowi podsumowanie tematyki podjętej w pracy. Ujawnia korzyści płynące z wartościowania pracy oraz potrzeby jego stosowania. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject wartościowanie stanowisk pracy pl
dc.subject wynagrodzenie pl
dc.subject systemy wynagrodzeń pl
dc.subject formy płac pl
dc.title Wartościowanie pracy w ocenie prawidłowości wynagrodzeń na przykładzie stanowisk pracy Sanatorium Uzdrowiskowego "Zgoda" Spółka z o.o. pl
dc.title.alternative Valuation of work in assessing the accuracy of the salaries on the example of Health Resort Sanatorium "Zgoda" Ltd pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-10-06T09:12:13Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info