Znaczenie strategicznej tablicy rozwoju w procesie budowania strategii rozwojowej firmy na przykładzie przedsiębiorstwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Król, Patrycja
dc.date.accessioned 2018-02-19T13:20:50Z
dc.date.available 2018-02-19T13:20:50Z
dc.date.issued 2010-10-08 14:43:48
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10291
dc.description.abstract W pracy zostało ukazane przedsiębiorstwo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które ze względu na specyfikę swojej działalności i zmiennymi warunkami panującymi na rynku często boryka się z wieloma problemami, głównie finansowymi. Celem pracy jest przede wszystkim określenie pozycji zajmowanej przez wybrane przedsiębiorstwo na rynku i opracowanie dla niego nowej strategii rozwoju, bardziej dostosowanej do realiów otoczenia i zmian zachodzących na nim. Główna hipoteza badawcza przyjęta w pracy brzmi następująco: „Strategiczne tablice rozwoju są kompleksowym narzędziem ułatwiającym dostosowanie się przedsiębiorstwa do wymogów otoczenia i przeprowadzenie radykalnej zmiany strategii rozwojowej”. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział opisuje proces zarządzania strategicznego, strategie rozwojowe przedsiębiorstwa oraz przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Przedstawia również główne metody analizy strategicznej i ich specyfikę. Rozdział drugi ukazuje otoczenie współczesnych przedsiębiorstw, stanowiące obszar zainteresowania analizy strategicznej. Przedstawia podstawowe kryteria klasyfikacji otoczenia przedsiębiorstwa oraz jego elementy. Rozdział trzeci poświęcony jest istocie oraz procedurze badawczej strategicznej tablicy rozwoju, jej etapom oraz zaletom i wadom tej metody. Czwarty rozdział przedstawia charakterystykę przedsiębiorstwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., opracowaną dla niego strategiczną tablicę rozwoju, a także kierunki rozwoju przedsiębiorstwa. Powyższa praca wprawdzie nie wyczerpuje całego zagadnienia, jednak pozwala bliżej zapoznać się ze strategiczną tablicą rozwoju, która staje się coraz bardziej popularną metodą pozycjonowania przedsiębiorstwa. Praca została napisana z wykorzystaniem literatury przedmiotu, raportów oraz stron internetowych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie strategiczne pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject metody analizy strategicznej pl
dc.subject PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pl
dc.subject strategia rozwoju przedsiębiorstwa pl
dc.subject otoczenie przedsiębiorstwa pl
dc.subject strategiczna tablica rozwoju pl
dc.title Znaczenie strategicznej tablicy rozwoju w procesie budowania strategii rozwojowej firmy na przykładzie przedsiębiorstwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pl
dc.title.alternative The Importance of a Strategic Development Array in the Process of creating a Business Development Strategy on the example of the Company PKP Polish Railway Lines S.A. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-10-06T09:19:44Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info