Statystyczne metody zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Leśkow, Jacek
dc.contributor.author Plewniok, Klaudia
dc.date.accessioned 2018-02-27T14:21:26Z
dc.date.available 2018-02-27T14:21:26Z
dc.date.issued 2010-09-27 10:34:14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10315
dc.description.abstract Niniejsza praca jest przeglądem metod statystycznych, najbardziej popularnych wśród analityków zarządzających portfelami inwestycyjnymi. Znajdują się tutaj charakterystyki metod najbardziej podstawowych, jak na przykład metoda symulacji historycznej, jak również bardzo zaawansowane metody wykorzystywane przez profesjonalne instytucje finansowe zajmujące się zarządzaniem ryzykiem - RiskMetricsTM (J.P.Morgan). Zanim jednak czytelnik zapozna się z poszczególnymi metodami opisanymi w pracy, autor w pierwszych rozdziałach wprowadza w tematykę rynków finansowych. Omawiane są instrumenty występujące na tych rynkach, rodzaje ryzyka oraz jego miary, jak również zagadnienia ściśle związane z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym. Wprowadzenie to zapewnia płynne poruszanie się po późniejszych rozdziałach związanych stricte z metodami zarządzania ryzykiem, a przede wszystkim po rozdziale piątym, w którym zaprezentowane zostało praktyczne wykorzystanie metod opisywanych w całej pracy. Rozdział piąty jest jednocześnie elementem badawczym niniejszej pracy. Zostały w nim zawarte projekty poszczególnych portfeli badawczych, cele badania, poszczególne obliczenia, wyniki i wnioski. Ostatnie dwa rozdziały zawierają wnioski i interpretacje z wykonanych badań. Odpowiadają na pytania postawione w trakcie tych badań oraz zawierają krótkie podsumowanie całej pracy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject metody statystyczne pl
dc.subject rynki finansowe pl
dc.subject instrumenty finansowe pl
dc.subject portfel inwestycyjny pl
dc.subject zarządzanie ryzykiem pl
dc.title Statystyczne metody zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego pl
dc.title.alternative Statistical methods of investment portfolio's risk management pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2018-02-22T14:29:52Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info