Strategia rozwoju turystyki na przykładzie gminy Krynica-Zdrój

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Czarnecki, Piotr
dc.contributor.author Zając, Monika
dc.date.accessioned 2018-03-01T15:21:55Z
dc.date.available 2018-03-01T15:21:55Z
dc.date.issued 2010-09-27 11:06:42
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10319
dc.description.abstract Celem pracy jest ocena realizacji strategii rozwoju gminy Krynica-Zdrój z punktu widzenia rozwoju turystyki. Niniejsze opracowanie podzielone jest na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale omówione zostały zagadnienia teoretyczne z zakresu rozwoju regionalnego oraz rozwoju strategicznego. Przybliżone zostały podstawowe terminy odnoszące się do omawianego zagadnienia do których należą m.in. definicje: regionu, regionalizacji, podziału administracyjnego, kryteria wyodrębnienia regionów turystycznych, strategii, cech strategii, strategii gminy, strategii w zarządzaniu, strategia rozwoju. Kolejny rozdział poświęcony został charakterystyce czynników wewnętrznych, jak również tych zewnętrznych wpływających na rozwój lokalny Krynicy-Zdrój. Wszelkie czynniki, które zostały wymienione w tym rozdziale mają przybliżyć omawianą problematykę. Rozdział ten bowiem obejmuje zagadnienia związane z rozwojem turystyki w skali światowej. Przedstawiona została rola samorządu gminy i wszelkie procesy, które się z tym wiążą Trzeci rozdział, to charakterystyka miasta Krynicy-Zdrój. Charakteryzuje obiekt badania – gminę, jej położenie, zarys historyczny. Przedstawia turystykę, jej wszelkie atuty dające szanse rozwoju gminy. Klasyfikacja turystyki, jak również jej atrakcje podlegają w tym rozdziale analizie. W sposób szczegółowy przybliża role uzdrowiska jej działalność, wszelkie czynniki lecznicze. Wskazuje kierunki rozwoju miast Krynica-Zdrój. Przedstawione są bowiem atuty społeczno-gospodarcze, infrastruktura komunalna, komunikacja, infrastruktura turystyczna, organizowane imprezy, sportowe, kulturowe cieszące swoją popularność na arenie międzynarodowej, usługi uzdrowiskowe, jak również inne kierunki, które mające znaczny wpływ na rozwój Krynicy. Ostatni rozdział jest rozdziałem sumującym wcześniej zebranie informacje na temat strategii turystycznej Krynicy–Zdrój. Porusza kierunki rozwoju miasta, które wydały się najważniejsze i miały największy wpływ na strategię rozwoju turystyki regionu. W tym rozdziale dokonane inwestycje na terenie miasta podlegają ocenie i analizie. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject strategia rozwoju pl
dc.subject Krynica-Zdrój pl
dc.subject turystyka pl
dc.subject ekonomika turystyki pl
dc.subject region pl
dc.subject samorząd gminny pl
dc.subject uzdrowisko pl
dc.subject rozwój regionalny pl
dc.title Strategia rozwoju turystyki na przykładzie gminy Krynica-Zdrój pl
dc.title.alternative Development strategy of tourism on the example of Krynica Zdrój pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2018-02-22T14:42:17Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info