Rola klimatu organizacyjnego w kształtowaniu polityki personalnej na przykładzie Urzędu Pocztowego nr 2 w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Potoczek, Natalia
dc.contributor.author Miechurska, Urszula
dc.date.accessioned 2018-03-06T13:46:51Z
dc.date.available 2018-03-06T13:46:51Z
dc.date.issued 2010-09-26 22:31:59
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10320
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest ocena znaczenia funkcji personalnej i roli klimatu organizacyjnego w jej kształtowaniu. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszą część poświęcono omówieniu funkcji personalnej określając jej istotę i rozwój. Przedstawiono czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które mają wpływ na kształtowanie funkcji personalnej. Zostały opisane różne formy organizacyjne, ich modele, w zależności od liczby osób zatrudnionych, wielkości przedsiębiorstwa, zakresu działania i specjalizacji. Drugi rozdział pracy przedstawia kształtowanie polityki personalnej, która wpływa na rozwój organizacji. Wyszczególniono w tym rozdziale niektóre obszary polityki personalnej i pokrótce je opisano. Rozdział trzeci charakteryzuje Pocztę Polską, jej rozwój i strukturę organizacyjną. W szczególności skoncentrowano się na aspektach organizacyjnych Urzędu Pocztowego nr 2 w Nowym Sączu, w którym przeprowadzono badania ankietowe dotyczące klimatu organizacyjnego. W rozdziale czwartym określono cele oraz elementy polityki personalnej przedsiębiorstwa. Na podstawie wypełnionych ankiet przez pracowników urzędu pocztowego dokonano weryfikacji postawionych hipotez. W analizie materiału empirycznego zastosowano test Kruskala-Wallisa. Na koniec przedstawiono ogólną opinię na temat satysfakcji i zadowolenia pracowników, oceny przełożonych, a także wpływu komunikacji i współpracy na realizację powierzonych zadań. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject polityka personalna pl
dc.subject efektywność pl
dc.subject kultura organizacyjna pl
dc.subject organizacja pl
dc.subject funkcja personalna pl
dc.title Rola klimatu organizacyjnego w kształtowaniu polityki personalnej na przykładzie Urzędu Pocztowego nr 2 w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative The role in shaping the organizational climate personnel policy example of the post office no.2 in Nowy Sącz pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2018-02-22T14:42:20Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info