Systemy zarządzania środowiskowego w Polsce, na przykładzie SGL Carbon Polska S.A. zakład w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paliwoda-Matiolańska, Adriana
dc.contributor.author Miłkowski, Grzegorz
dc.date.accessioned 2018-03-10T15:18:13Z
dc.date.available 2018-03-10T15:18:13Z
dc.date.issued 2010-09-27 22:30:48
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10331
dc.description.abstract Celem pracy jest przybliżenie systemów zarządzania środowiskowego i pokazanie jak korzystne jest dla przedsiębiorstwa wdrażanie ich do funkcji organizacyjnych i w jaki sposób firma może być bardziej konkurencyjna. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono teoretyczne podstawy negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko oraz przeciwdziałania tym skutkom, poprzez koncepcje zrównoważonego i trwałego rozwoju, stosowanie zasad najważniejszych inicjatyw ekologicznych takich jak Agenda 21, Deklaracja z Rio, Global Compact, Karta Biznesu na rzecz Równoważonego Rozwoju, a także poprzez regulacje prawne. Rozdział drugi opisuje systemy zarządzania środowiskowego i standardy oraz aspekty ekologiczne w procesie zarządzania. Przedstawione zostały normy z serii ISO, system ekozarządzania i audytu EMAS, ponadto przepisy BHP, zasady HACCP. Opisany został problem odpadów, i sposób postępowania w przypadku ich magazynowania i transportu. W kolejnych podrozdziałach rozdziału drugiego podjęto próbę scharakteryzowania odpowiedzi na nowe pojęcie odpowiedzialnego biznesu poprzez ograniczenie zużycia energii i wody w przedsiębiorstwie. Trzeci rozdział ma charakter metodyczny. Zawiera on cele i zakres pracy, metody i techniki badania oraz został scharakteryzowany obszar badania czyli spółka akcyjna SGL Carbon Polska. Ostatni rozdział to analiza działalności SGL Carbon Polska S.A. Zakład w Nowym Sączu. W tych rozważaniach zająłem się problematyką związaną z wpływem na środowisko dużego zakładu przemysłowego. Scharakteryzowałem systemy środowiskowe działające w spółce i podjąłem próbę analizy ich sprawności na podstawie danych uzyskanych z wywiadu pogłębionego dotyczącego pomiaru emisji zanieczyszczeń i sposobu ich ograniczania. Dokonując weryfikacji hipotez, które zostały przyjęte w powyższej pracy można powiedzieć, że SGL Carbon Polska S.A. stosuje takie technologie w produkcji, które funkcjonują zgodnie z wszystkimi wymogami systemów środowiskowych. Certyfikaty, pozwolenia prawne jakie posiada Spółka oraz prowadzone na bieżąco pomiary emisji zanieczyszczeń są dowodem na nieprzekraczanie dozwolonych norm środowiskowych. Tylko dzięki wysoko wyszkolonej kadrze SGL Carbon Polska S.A. Zakład w Nowym Sączu jest w stanie spełnić analizowane standardy jakościowe. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject firma pl
dc.subject konkurencyjność pl
dc.subject ekologia pl
dc.subject zarządzanie środowiskowe pl
dc.subject zarządzanie jakością pl
dc.title Systemy zarządzania środowiskowego w Polsce, na przykładzie SGL Carbon Polska S.A. zakład w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative Environmental management systems in Poland – the example of Poland S.A. SGL carbon bet in Nowy Sacz pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2018-02-22T13:27:24Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info