Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Wojnicz

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jaki, Andrzej
dc.contributor.author Tendera, Kamila
dc.date.accessioned 2018-03-10T15:26:56Z
dc.date.available 2018-03-10T15:26:56Z
dc.date.issued 2010-09-28 19:41:26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10332
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest prezentacja - na przykładzie gminy Wojnicz - istoty budżetu gminy oraz sposobu jego analizy prezentującej, w jaki sposób samorząd terytorialny alokuje swoje środki finansowe i realizuje zawarte w budżecie zadania zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono przede wszystkim gminę, jako jednostkę samorządu terytorialnego oraz budowę, funkcję oraz procedurę budżetową. Rozdział drugi: rozpatrywane są kwestie zasilania finansowego gmin, gromadzenie dochodów oraz ich właściwe i efektywne wydatkowanie w oparciu o obowiązującą wykładnie prawną. Rozdział trzeci, poprzez przykład gminy Wojnicz oraz w oparciu o przyjęty horyzont czasowy, prezentuje sprawozdawczość budżetową, ujętą w analizie dochodów i wydatków zaprezentowanej w końcowej części pracy, wieńczącej rozważania poruszane w niniejszej pracy. Przy redagowaniu niniejszej pracy posłużono się literaturą z zakresu finansów publicznych oraz prawa samorządu terytorialnego, pomocne były także materiały dotyczące budżetów gminy Wojnicz w latach 2004 - 2009 otrzymane dzięki uprzejmości Urzędu Gminy. Gmina Wojnicz na tle gmin sąsiednich i posiadających podobne uwarunkowania rozwoju, stwarza dobre warunki dla nowych inwestycji, czego najlepszym przykładem jest Zielony Park Przemysłowy. Jednak dokonując analizy budżetu gminy Wojnicz można zauważa się, że pomimo tak dogodnych warunków inwestycyjnych gmina posiada ujemne saldo budżetu, które od 2006 roku się powiększą. Pomimo znacznego wzrostu dochodów gmina od 2006 roku na wydatki przeznacza znacznie więcej niż ujęte jest to w planach budżetowych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject gmina Wojnicz pl
dc.subject budżet gminy pl
dc.subject finanse publiczne pl
dc.title Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Wojnicz pl
dc.title.alternative The analysis of the budget of local goverment unit as exemtlisied by the Wojnicz commune pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2018-02-22T13:14:40Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info