Efektywność procesu motywowania pracowników na przykładzie placówki służby zdrowia w Krakowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Kucharczyk, Agnieszka
dc.date.accessioned 2018-03-12T12:49:54Z
dc.date.available 2018-03-12T12:49:54Z
dc.date.issued 2010-10-12 11:12:19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10342
dc.description.abstract Motywacja do działania jest czynnikiem, dzięki któremu możliwe jest osiąganie rezultatów w pracy. I im silniejsza ona jest, tym większą aktywność przejawia pracownik i tym większą wykazuje uporczywość w dążeniu do pożądanego rezultatu. Przeprowadzone badania ankietowe w placówce służby zdrowia dotyczące systemu motywacji pracowników medycznych, wykazały, iż istniejący system motywacyjny nie spełnia oczekiwań pracowników i nie jest rozwiązaniem optymalnym z punktu widzenia celów szpitala. Badania wykazały zbyt niski poziom zadowolenia z pracy, nieumiejętność konstruktywnego zdystansowania się do pracy, wygórowane wymagania przełożonych w mniemaniu pracowników, poczucie niedoceniania, chęć zmiany częstotliwości kontaktów z pacjentami, odbieranie pracy jako miejsca, gdzie zarabia się pieniądze i bezrefleksyjne do niej podejście, poczucie zrezygnowania w odniesieniu do pracy – oddaje to realny obraz istniejącego systemu motywacyjnego. Aby motywacja miała sens kierownictwo musi dobrze poznać swoich pracowników i motywować ich tak, aby zaspokoić ich potrzeby. Zdecydowane działania ze strony Ordynatora Oddziału oraz Dyrektora Szpitala mające na celu zwiększenie emocjonalnego zaangażowania pracowników, ich kompetencji, postawy wobec podopiecznych, lojalności, uczciwości, wiarygodności mogą poprawić zaistniałą sytuację tylko dzięki odpowiednim szkoleniom i efektywnym systemom motywacji pracowników. pl
dc.description.abstract Motivation is the driving force that activates behavior toward increased effort to achieve goals at work and various activities, is he stronger motivation is, the more energy and persistence is shown by an employee, naturally in relation with his/her goals and perceived chances of realization in a given situation. Studies on the system of motivating medical staff in a healthcare institution have shown that the existing motivational system falls short of expectations and is not optimal from the viewpoint of objectives of the hospital. Low level of satisfaction with work, inability to attain the attitude of non-attachment, excessive job requirements as perceived by employees, low recognition, desire to alter the frequency of contact with patients, perceiving work as a place where one earns money, no reflection about work, feeling depressed about work – all this provides a real picture of the existing system of motivation. Policies adopted by Ward Heads and Hospital Director in order to increase participation, skills, attitude toward patients, loyalty, honesty, reliability may improve the situation only through appropriate training and effective motivational systems. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject potrzeba pl
dc.subject motywacja pl
dc.subject zaangażowanie pl
dc.subject rozwój pl
dc.subject szpital pl
dc.subject need pl
dc.subject motivation pl
dc.subject commitment pl
dc.subject burnout pl
dc.subject hospital pl
dc.title Efektywność procesu motywowania pracowników na przykładzie placówki służby zdrowia w Krakowie pl
dc.title.alternative The outpost of the heath service in Cracov as an example of the efficiency of the process of motivation among the employees pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2018-02-13T08:52:34Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info