Rola Państwa i Banku Centralnego w ograniczaniu skutków kryzysu finansowego na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Polski

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Wasąg, Maciej
dc.date.accessioned 2018-03-12T13:49:01Z
dc.date.available 2018-03-12T13:49:01Z
dc.date.issued 2010-09-24 14:49:17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10346
dc.description.abstract Niniejsza praca magisterska poświęcona jest działalności rządów oraz banków centralnych w ograniczaniu skutków kryzysu finansowego powstałego w 2007 r. Temat pracy jest bardzo aktualny ze względu na pojawiające się coraz nowsze informacje na temat efektów kryzysu finansowego w poszczególnych państwach – np. w Grecji. Pierwszy rozdział poświęcony jest krótkiemu omówieniu podstawowych zagadnień makroekonomicznych dotyczących długiego okresu, następnie omówiono narzędzia, jakie są w posiadaniu rządu oraz banku centralnego, dzięki którym owe instytucje mogą ograniczać skutki kryzysów finansowych. Narzędzia te zostały omówione w odniesieniu do skutków mikro i makroekonomicznych w skali całej gospodarki. Drugi rozdział poświęcony jest krótkiej genezie największych kryzysów finansowych XX i XXI wieku, następnie szerzej omówiono dwa znaczące kryzysy gospodarcze z roku 1929, oraz 1973. Rozdział kończy się szerokim opisem i genezą powstania i przebiegu kryzysu w 2007 r. Ostatni rozdział – badawczy – poświęcony jest skutkom kryzysu i działaniom podjętym przez poszczególne państwa w celu jego ograniczenia. Opisane zostały takie państwa jak Stany Zjednoczone – największa gospodarka świata, od której zaczął się kryzys, następnie Niemcy – jako największa gospodarka Europy, i na końcu Polska – kraj, w którym mieszkamy i który w powszechnej opinii ekonomistów i analityków najmniej ucierpiał. Z punktu widzenia dotychczasowej wiedzy należy powiedzieć, że działania podejmowane przez rząd i bank centralny analizowanych krajów przyniosły oczekiwane rezultaty, ponieważ gospodarki tych krajów zaczęły się powoli odradzać. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kryzys finansowy pl
dc.subject bank centralny pl
dc.subject Państwo pl
dc.subject działalność rządu pl
dc.subject makroekonomia pl
dc.subject gospodarka pl
dc.subject kryzys gospodarczy pl
dc.title Rola Państwa i Banku Centralnego w ograniczaniu skutków kryzysu finansowego na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Polski pl
dc.title.alternative The role of the Government and Central Bank in the process of restraining financial crisis based on the example of United States of America, Germany and Poland pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2018-02-22T15:29:59Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info