Analiza procesów rekrutacyjnych w przedsiębiorstwie na tle teorii zarządzania zasobami ludzkimi

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Dorbach, Anna
dc.date.accessioned 2018-03-12T14:08:26Z
dc.date.available 2018-03-12T14:08:26Z
dc.date.issued 2010-09-29 15:10:47
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10347
dc.description.abstract Niniejsza praca jest próbą zestawienia teorii zarządzania zasobami ludzkimi z realiami panującymi w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu nowosądeckiego. Głównym przedmiotem rozważań, stał się proces pozyskiwania pracowników obejmujący rekrutację, selekcję i adaptację społeczno – zawodową pracownika. Rozdział pierwszy niniejszej pracy prezentuje założenia teoretyczne procesów zarządzania personelem. Rozdział ten ukaże założenia polityki personalnej będące podłożem dla prawidłowego procesu rekrutacji, zarys historyczny powstawania teorii zasobów ludzkich i zarządzania nimi oraz wyszczególni najbardziej popularne modele zarządzania zasobami ludzkimi. W drugim rozdziale zaprezentowana zostanie sądecka firma FLEXERGIS Sp. z o.o. – czołowy polski producent zadrukowanych opakowań miękkich wykonywanych w technice fleksograficznej. Rozdział ostatni pozwoli poznać w praktyce źródło oraz drogę budowania i udoskonalania procesów rekrutacyjnych w przedsiębiorstwie FLEXERGIS. W tej części przeprowadzona została szczegółowa analiza procesu pozyskiwania pracownika na stanowisko Asystenta Zarządu. Został scharakteryzowany i oceniony przebieg autentycznego procesu rekrutacji przeprowadzonego w firmie. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject człowiek w organizacji pl
dc.subject dobór pracowników pl
dc.subject zarządzanie personelem pl
dc.subject firma FLEXERGIS Sp. z o.o. pl
dc.subject rekrutacja pl
dc.subject selekcja pl
dc.subject adaptacja społeczno – zawodowa pl
dc.title Analiza procesów rekrutacyjnych w przedsiębiorstwie na tle teorii zarządzania zasobami ludzkimi pl
dc.title.alternative The analysis of recruitment processes in an enterprise, in comparision with the theory of human resources management pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2018-02-13T08:52:48Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info