Atrakcje turystyczne jako czynnik rozwoju ruchu turystycznego na przykładzie powiatu tatrzańskiego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Dudczak, Beata
dc.date.accessioned 2018-03-14T12:51:56Z
dc.date.available 2018-03-14T12:51:56Z
dc.date.issued 2010-09-22 12:56:51
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10355
dc.description.abstract Głównym celem niniejszej pracy było wykazanie, że czynnikiem rozwoju ruchu turystycznego są atrakcje turystyczne oraz dodatkowo uzyskanie informacji o strukturze powiatu tatrzańskiego, jak również zgromadzenie opinii odwiedzających o negatywnych i pozytywnych stronach pobytu na terenie badanego powiatu. Treść pracy została ujęta w czterech rozdziałach. Pierwszy z nich wprowadza odbiorcę w zagadnienia związane z turystyką i jej klasyfikacje oraz znaczenia w gospodarce narodowej i regionalnej. Rozdział II jest opisem powiatu tatrzańskiego i uwzględnia: położenie terenu oraz jego uwarunkowania klimatyczne. W tej części przedstawiono zarys historii powiatu tatrzańskiego. W rozdziale III skoncentrowano uwagę na atrakcjach turystycznych powiatu tatrzańskiego, nie tylko tych naturalnych jak turystyka piesza czy taternictwo ale również tych wytworzonych przez człowieka jak muzyka, taniec, kuchnia i jej tradycyjne góralskie potrawy. W ostatnim IV rozdziale przedstawiono przeprowadzone na terenie powiatu badania i analizy będące kluczem do działań marketingowych i rozwoju ruchu turystycznego. Góralszczyzna, poprzez swoją długą i szanowaną przez rodowitych górali tradycję, przetrwała do dnia dzisiejszego pozycją zajmującą silne miejsce w codziennym życiu ludzi gór. Niewątpliwie ma na to wpływ zainteresowanie tą wspaniała kulturą wśród wielu środowisk artystycznych. Dzisiaj jest to źródło inspiracji nie tylko dla zespołów regionalnych, ale również ludzi kochających tradycje gór. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject ruch turystyczny pl
dc.subject turystyka pl
dc.subject ekonomika turystyki pl
dc.subject zarządzanie turystyką pl
dc.subject walory regionu pl
dc.subject powiat tatrzański pl
dc.subject atrakcje turystyczne pl
dc.title Atrakcje turystyczne jako czynnik rozwoju ruchu turystycznego na przykładzie powiatu tatrzańskiego pl
dc.title.alternative Tourism attractions as a factor in the movement of tourism on example of the district tatrzanski pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2018-03-09T12:09:01Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info