Badanie satysfakcji klientów na przykładzie P.P.H. Wojewodzic

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rutkowski, Marek
dc.contributor.author Kurowska, Jolanta
dc.date.accessioned 2018-03-14T13:20:53Z
dc.date.available 2018-03-14T13:20:53Z
dc.date.issued 2010-09-24 11:27:04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10357
dc.description.abstract Głównym celem pracy jest analiza determinantów wpływających na satysfakcję nabywców galanterii skórzanej dokonujących zakupów za pośrednictwem sklepów internetowych. Do realizacji celów niniejszej pracy wykorzystane zostały pierwotne i wtórne źródła informacji. Wśród wtórnych źródeł informacji wykorzystano m.in. czasopisma naukowe i internetowe serwisy branżowe, a także materiały wewnętrzne firmy Wojewodzic. W badaniach bezpośrednich zastosowano metodę ankiety. Praca ma charakter teoretyczno – empiryczny. Część teoretyczna zawarta jest w rozdziale pierwszym i drugim. Część empiryczna obejmuje rozdział trzeci i czwarty. Tematem rozdziału pierwszego są wybrane zagadnienia teoretyczne związane z tematyką badań satysfakcji klientów. Wyjaśnione zostały m.in. podstawowe pojęcia, przedstawiono istotę oraz cele badania satysfakcji, zidentyfikowano czynniki wpływające zarówno na satysfakcję jak też na niezadowolenie klientów oraz zaprezentowano przykładowe sposoby kształtowania satysfakcji klienta. Zwrócono uwagę na zależność pomiędzy satysfakcją klientów a zyskownością przedsiębiorstwa. Rozdział drugi poświęcony został metodyce badania bezpośredniego. Przedstawiono w nim etapy procesu badawczego oraz scharakteryzowano sposób wykorzystania kwestionariusza ankiety w badaniach satysfakcji klientów. W trzecim rozdziale zawarto analizy informacji ze źródeł wtórnych. Na podstawie zebranych informacji przedstawiono ogólny profil działalności firmy Wojewodzic, charakterystykę marketingowej działalności przedsiębiorstwa, a także zaprezentowano utworzony przez firmę w 2007 roku sklep internetowy. Rozdział czwarty prezentuje wyniki badań bezpośrednich, na temat satysfakcji klientów sklepu internetowego Wojewodzic. W rozdziale tym przedstawione zostały założenia badawcze oraz scharakteryzowano badane podmioty. W części tej podjęto próbę analizy satysfakcji klientów sklepu internetowego w kontekście kompozycji marketingu mix. Przedstawione zostały także wnioski i propozycje zmian mające na celu podjęcie działań służących poprawie satysfakcji klientów. Praca zakończona jest podsumowaniem, w którym zaprezentowane zostały wnioski z badań w kontekście realizacji założonych celów. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zachowania konsumenckie pl
dc.subject klient pl
dc.subject nabywca pl
dc.subject sklep internetowy pl
dc.subject satysfakcja klienta pl
dc.subject jakość usług pl
dc.subject marketing mix pl
dc.title Badanie satysfakcji klientów na przykładzie P.P.H. Wojewodzic pl
dc.title.alternative Customer satisfaction research based on P.P.H. Wojewodzic pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2018-02-22T15:30:19Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info